Keskkonnatingimuste muutuste mõju võõr-kõverharjaku (Campylopus introflexus) kasvule

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Vellak, Kai, juhendaja et
dc.contributor.author Rebane, Anna-Grete
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Botaanika osakond et
dc.date.accessioned 2018-07-10T10:55:16Z
dc.date.available 2018-07-10T10:55:16Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/61283
dc.description.abstract Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida keskkonnatingimuste mõju võõr-kõverharjaku (Campylopus introflexus) kasvule, et saada rohkem infot, kas looduslikele sookooslustele iseloomulike tingimuste taastamine praegustes jääksoodes võimaldaks invasiivse liigi levikut kontrollida. Kontrollitud laboritingimustes uuriti erineva substraadi, valgus- ja veetaseme mõju võõr-kõverharjaku (Campylopus introflexus) ning Eestis laialt levinud raba-karusambla (Polytrichum strictum) biomassi juurdekasvule, võsude pikkuskasvule, külgokste arvule ja pikkusele. Lisaks hinnati nende liikide tärkamisedukust jääksoo levisepangast. Tulemustest selgus, et mõlemad katsealused liigid on laia ökoloogilise amplituudiga. Katsete põhjal võib öelda, et võõr-kõverharjak on raba-karusamblast edukam kiirema kasvu ja levimisvõime poolest, kuid mõlemad liigid on väga suure kohanemisvõimega erinevates ja muutuvates keskkonnatingimustes toimetulemiseks. Võõr-kõverharjaku levikut võib aidata kontrolli alla saada jääksoode taastaimestamine. Levisepanga katsest selgus, et võõr-kõverharjak kasvas turbasubstraadist välja väga rohkearvulise ja elujõulisena, kuid turbasammalde kiht mõjus tema tärkamisele takistavalt. Eelneva põhjal võib väita, et keskkonnatingimuste parandamine jääksoodes, soode taastamine ja jääksoode taastaimestamine aitab ohjeldada ka ökoloogiliselt tolerantse invasiivse võõrliigi – võõr-kõverharjaku levikut. et
dc.language.iso est et
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.rights openAccess et
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ *
dc.subject revegetation of abandoned peatlands et
dc.subject abandoned peatlands et
dc.subject invasive species et
dc.subject Campylopus introflexus et
dc.subject Polytrichum strictum et
dc.subject life strategies et
dc.subject diaspore bank et
dc.subject.other magistritööd et
dc.subject.other jääksoo et
dc.subject.other jääksoode taimestamine et
dc.subject.other invasiivne liik et
dc.subject.other levisepank et
dc.subject.other elustrateegia et
dc.subject.other võõr-kõverharjak et
dc.subject.other raba-karusammal et
dc.title Keskkonnatingimuste muutuste mõju võõr-kõverharjaku (Campylopus introflexus) kasvule et
dc.type Thesis et


Failid selles nimetuses

Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsi failid:

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

openAccess Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt openAccess

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika