The response of the diatom Asterionllopsis glacialis to variations in CO2 and nitrate availability

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Olli, Kalle, kaasjuhendaja et
dc.contributor.advisor Joana Barcelos e Ramos, juhendaja
dc.contributor.author Albert, Gerli
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Botaanika osakond et
dc.date.accessioned 2018-07-10T11:12:40Z
dc.date.available 2018-07-10T11:12:40Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/61284
dc.description.abstract Inimtegevuse poolt õhku paisatud süsihappegaas (CO2) on põhjustanud kiiresti tõusva CO2 taseme atmosfääris. Heitkoguste praeguse kasvutempo jätkudes, võib aastaks 2100 CO2 tase kahekordistuda. Süsihappegaasi kontsentratsioon atmosfääris on tasakaalus ookeani pindmise kihi CO2 tasemega, põhjustades seeläbi pH alanemist. On leitud, et muutused vee keemilistes omadustes (suurenev CO2/alanev pH tase) võivad avaldada mõju primaarprodutsentidele. Tänaseks on vähe teada millised on erinevate faktorite koosmõjud. Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada millised on CO2 (620, 840, 1640 μatm) ja nitraadi (7 and 13 μmol l-1) mõjud kolooniaid moodustavale kosmopoliitsele ränivetikale Asterionellopsis glacialis. Vastupidiselt eeldusele, CO2 mõju kasvule ei sõltunud nitraadi kontsentratsioonist. Leiti, et CO2 suurenedes tõusis saagikus ning suurenes kasvukiirus. Samuti suurenesid kolooniad. Leiti ka, et kasv oli oluliselt suurem kõrgemal nitraadi kontsentratsioonil, aga see ei mõjutanud kolooniate suurust. Töö tulemustest järeldub, et suurenev süsiniku kättesaadavus mõjutab positiivselt A. glacialise kasvu ning kolooniate moodustamist. Eeldustekohaselt vajuvad suuremad kolooniad kiiremini ning seeläbi kiireneb orgaanilise aine settimine, mis eemaldab süsiniku aktiivsest bioloogiliselt ringest. Tänu sellele on võimalik anda negatiivset tagasisidet inimtekkelisele CO2 hulga tõusule Maa atmosfääris. et
dc.language.iso eng et
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.rights openAccess et
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ *
dc.subject CO2 et
dc.subject climate change et
dc.subject ocean acidification et
dc.subject phytoplankton et
dc.subject diatoms et
dc.subject growth rate et
dc.subject nitrate availability et
dc.subject colony size et
dc.subject.other magistritööd et
dc.subject.other ookeani hapestumine et
dc.subject.other CO2 et
dc.subject.other kliimamuutused et
dc.subject.other fütoplankton et
dc.subject.other ränivetikad et
dc.subject.other kasvukiirus et
dc.subject.other nitraadi kontsentratsioon et
dc.subject.other koloonia suurus et
dc.title The response of the diatom Asterionllopsis glacialis to variations in CO2 and nitrate availability et
dc.type Thesis et


Failid selles nimetuses

Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsi failid:

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

openAccess Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt openAccess

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika