The impact of landscape change on the genetic diversity of the grassland plant Primula veris

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Träger, Sabrina, kaasjuhendaja et
dc.contributor.advisor Aavik, Tsipe, juhendaja et
dc.contributor.author Reinula, Iris
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Botaanika osakond et
dc.date.accessioned 2018-07-10T11:28:09Z
dc.date.available 2018-07-10T11:28:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/61285
dc.description.abstract Hiljutised maakasutuse muutused on looduslikke ökosüsteeme oluliselt muutnud, mille tulemuseks on looduslike ja pool-looduslike elupaikade (nt loopealsed) killustumine. Käesoleva töö eesmärgiks on uurida, kas ja kuidas mõjutavad maastikumuutused niidutaimede geneetilist mitmekesisust. Selleks kasutati maastikugeneetika meetodeid. Töös analüüsiti 338 nurmenuku (Primula veris) indiviidi proovi, mis pärinesid 19-st populatsioonist Saare- ja Muhumaal. Geneetiliste markerite (üksiknukleotiidsed polümorfismidest e SNP-d) leidmiseks kasutasin nüüdisaegset sekveneerimismeetodit (restriction site associated DNA sequencing, RADseq). Saadud geneetiliste andmete abil analüüsisin ajalooliste ja tänapäevaste maastikuparameetrite mõju nurmenuku populatsioonide geneetilisele mitmekesisusele. Lisaks uurisin nurmenuku populatsioonide geneetilist struktuuri. Kasvukoha pindala kadu mõjutas geneetilist mitmekesisust negatiivselt. Tänapäevane metsa pindala avaldas geneetilisele mitmekesisusele negatiivset mõju. Inimpopulatsiooni tihedus oli samuti negatiivse mõjuga. Leidsin, et Muhu ja Ida-Saaremaa populatsioonid olid teiste populatsioonidega võrreldes üksteisele geneetiliselt sarnasemad. Kokkuvõtvalt võib öelda, et maastikumuutustel on olnud suur mõju Eesti loopealsetel kasvavatele nurmenuku populatsioonide geneetilisele mitmekesisusele. et
dc.language.iso eng et
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.rights openAccess et
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ *
dc.subject ddRAD et
dc.subject area loss et
dc.subject biodiversity et
dc.subject genetic diversity et
dc.subject single-nucleotide polymorphisms et
dc.subject landscape change et
dc.subject landscape genetics et
dc.subject grassland et
dc.subject SNP et
dc.subject conservation et
dc.subject.other magistritööd et
dc.subject.other ddRAD et
dc.subject.other bioloogiline mitmekesisus et
dc.subject.other geneetiline mitmekesisus et
dc.subject.other maastikumuutused et
dc.subject.other maastikugeneetika et
dc.subject.other looduskaitse et
dc.subject.other üksiknukleotiidsed polümorfismid et
dc.subject.other rohumaa et
dc.subject.other pindalakaotus et
dc.subject.other SNP et
dc.title The impact of landscape change on the genetic diversity of the grassland plant Primula veris et
dc.type Thesis et


Failid selles nimetuses

Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsi failid:

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

openAccess Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt openAccess

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika