Liblikatel parasiteerivate seente liigirikkus ja ökoloogia

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Tammaru, Toomas, juhendaja et
dc.contributor.advisor Põldmaa, Kadri, juhendaja et
dc.contributor.author Gielen, Robin
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Botaanika osakond et
dc.date.accessioned 2018-07-10T11:37:22Z
dc.date.available 2018-07-10T11:37:22Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/61286
dc.description.abstract Käesoleva magistritöö üheks eesmärgiks oli uurida liblikatel olevat seenentomopatogeenide liigirikkust. Selleks määrati morfoloogiliste ja molekulaarsete tunnuste abil seened viie eri liblikaliigi (harilik valgevaksik (Cabera pusaria L.), võrkvaksik(Chiasmia clathrata L.), võsavaksik (Ematurga atomaria L.), salu-samblikuvaksik (Hypomecis punctinalis Scopoli) ja kirj-kevadöölane (Orthosia gothica L.)) surnud nukkudel. Kokku tuvastati 17 erinevat seeneliiki 11-st sugukonnast, seitsmest seltsist ja viiest klassist. Entomofaagseid liike, mida kirjanduse põhjal pole liblikalistelt leitud, oli kaks – Metapochonia bulbillosa (W. Gams & Malla) Kepler, S. A. Rehner & Humber ja Tilachlidium brachiatum (Batsch) Petch. Eestile uusi seeneliike määrati viis: Isaria cf. cicadae Miq., Simplicillum cf. lanosoniveum (J.F.H. Beyma) Zare & W. Gams, Metapochonia bulbillosa (W.Gams & Malla) Kepler, S.A.Rehner & Humber, Mortierella verticillata Linnem. ja Umbelopsis ramanniana (Möller) W. Gams. Töö teiseks eesmärgiks oli uurida, mil määral mõjutab seenega nakatumise tõenäosust putuka enda füüsiline konditsioon ja geneetiline taust või on seenhaigusesse nakatumisel määravaks hoopis keskkonnategurid nagu fenoloogiline faas, mikroelupaiga omadused või toidutaim. Selleks kasvatati hariliku valgevaksiku röövikuid looduslähedastes tingimustes ning fikseeriti nende seenetamine. Katse tulemusena näidati ära, et entomopatogeensed seened ei põhjusta harilikul valgevaksikul valikusurvet elupaiga kasutusele, putuka fenoloogiale või toidutaime valikule. et
dc.language.iso est et
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.rights openAccess et
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/ *
dc.subject entomopathogenic fungi et
dc.subject endophytes et
dc.subject life history theory et
dc.subject common white wave et
dc.subject Cabera pusaria L. et
dc.subject.other magistritööd et
dc.subject.other entomopatogeensed seened et
dc.subject.other endofüüdid et
dc.subject.other elukäiguteooria et
dc.subject.other harilik valgevaksik et
dc.title Liblikatel parasiteerivate seente liigirikkus ja ökoloogia et
dc.type Thesis et


Failid selles nimetuses

Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsi failid:

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

openAccess Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt openAccess

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika