Now showing items 1-20 of 1026

  • Küpsised 

   Taar, Taavi (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
   Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaade Väike-Maarja Seltsimaja noorteansambli ettevalmistusperioodist, seadete tegemise põhimõtetest, õpi- ja töökogemustest enne eriolukorda ning selle ajal ning loov-praktilise lõputöö ...
  • Muusika, me elu tuum 

   Kallau, Kait (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
   Antud töö eesmärgiks on esile tuuaminu tehtut ja plaanitavat tegevust seoses instrumendi ja ansambliõpetajana. Töös kirjeldan täpsemalt ettevalmistusperioode nii kontsertide kui ka stuudiosalvestuse läbiviimisel.
  • Gümnaasiumi muusikaõpetajate põhiväljakutsed seoses õppematerjalidega muusikaajaloo õpetamisel üldhariduskooli muusika tunnis kahe kooli näitel 

   Teller, Vivia (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
   Käesoleva töö uurimisprobleemiks oli, millised on muusikaõpetajate põhiväljakutsed seoses õppematerjalide ja õpikutega muusikaajaloo õpetamisel üldhariduskooli muusikatunnis?Töö eesmärgiks püstitasin muusikapedagoogide ...
  • Laulurepertuaari kujunemine Tallinna venekeelsetes lasteaedades 

   Parind, Lilia (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
   Antud töö eesmärgiks oli repertuaari kujunemise protsessi uurimine ja seda mõjutavate tegurite välja selgitamine. Töö põhineb Tallinna vene õppekeelega lasteaedade muusika-õpetajate küsitlusel.
  • Lühialbumi "Ära siit" loomine 

   Traumann, Margus (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019)
   Töö eesmärgiks oli analüüsida, kuidas autor lõi täiesti algusest kuni masterini enda lühialbumi “Ära siit”. Töös kirjutab lahti, kuidas viib läbi lugude kirjutamise, salvestamise ja järeltöötluse ning räägib nii ...
  • Lood salvest 

   Kullamaa, Greete (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
   Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade lõpetaja õpingutest ja oskustest, diplomisalvestuse “Lood salvest” kontseptsioonist, esitatavatest paladest ning kava ettevalmistamisest. Lõputöö kirjaliku ...
  • Tagasi algusesse 

   Aardam, Jaan-Eerik (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
   Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade autori muusika-alastest õpikogemustest ja tegevustest Saaremaal ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ning tutvustada lõputöö raames valminud ...
  • Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste rockansambli kuulmise järgi mängimise juhendamine 

   Priks, Peeter (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
   Käesoleva töö eesmärgiks oli saada kinnitust, et koosmusitseerimisest huvitatud õpilaste juhendamine kuulmise järgi pillimänguoskuse arendamisel on tulemuslik ja kooli juhtkonna poolt toetatud. Samuti uuriti erinevat ...
  • Mõtted muusikas 

   Rutt, Poolakese (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
   Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärk oli anda ülevaade autorikontserdist “Mõtted muusikas”. Kontserdil kõlas 7 laulu ja 3 instrumentaalpala, mis on kõik autori omalooming. Lõputöö esimeses peatükis kirjeldab oma ...
  • Muusikaloo tundide ettevalmistus ja läbiviimine Viljandi Muusikakooli IV ja V klassi õpilastele 

   Nõmm, Marleen (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
   Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade Viljandi Muusikakooli muusikaloo tundide ülesehitusest, huviharidusest, Viljandi Muusikakoolist ja muusikaloo ainekavast ning üldiselt muusikaloo ...
  • Kevad emadele 

   Mõttus-Asson, Marieta (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
   Loov-praktilise lõputöö eesmärgiks oli teha Suure-Jaani Kooli Vastemõisa õppekohas kontsert, milles autor näitas omandatud oskusi ja teadmisi. Kirjalikus töös andis autor ülevaate oma õpi- ja töökogemustest, tutvustas ...
  • Muusikatunnid eraõpilastega 

   Hint, Lisabeth (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
   Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade muusikaõpetuse lähtekohtadest ja diplomitundide kontseptsioonist. Lõputöö kirjaliku osa esimeses peatükis kirjeldab ja analüüsib autor oma ...
  • Avangardiumi mini-albumi salvestamine, miksimine ja masterdamine 

   Laur, Kert (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
   Käesoleva loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks on lähemalt kirjeldada rokkbändi Avangardiumi EP salvestamisprotsessi, salvestatud instrumentide editeerimist, lugude miksimise ning masterdamise protsessi. Ühtlasi ...
  • Lavassaare Trio lokatsioonisalvestus 

   Kirsi, Otto-Georg (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
   Lõputöö eesmärgiks oli live-salvestada koosseisu nimega Lavassaare Trio. Töö kirjalik osa annab põhjaliku ülevaate kogu protsessist, mis eelnes ja järgnes salvestusele. Esmalt kirjutab autor lahti, miks valis sellise ...
  • Laulan mitut laulu 

   Veinberg, Kelly (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
   Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade autori varasematest õpikogemustest, õpingutest TÜ VKA-s ning diplomikontserdi “Laulan mitu laulu” kontseptsioonist, repertuaarist ja korraldusest. Lõputöö ...
  • Enese leidmine läbi muusika 

   Trave, Henrika (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020)
   Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade autori muusikaõpingutest ning avada diplomikontserdi “Enese leidmine läbi muusika” kontseptsiooni ning repertuaarivalikut. Lõputöö esimeses osas annab ...
  • TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 2005-2011 : bibliograafiline nimestik 

   Unknown author (Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia raamatukogu, 2021)
  • TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 2012-2017 : bibliograafiline nimestik 

   Unknown author (Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia raamatukogu, 2021)
  • TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 2018-2019 : bibliograafiline nimestik 

   Unknown author (Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia raamatukogu, 2020)
  • Eesti ja meie lähinaabrite rahvapillid : kirjanduse soovitusnimestik 

   Unknown author (Tartu Ülikool. Viljandi kultuuriakadeemia raamatukogu, 2020)