Show simple item record

dc.contributor.advisorJaan Aru
dc.contributor.advisorMadis Vasser
dc.contributor.authorKroon, Renee
dc.date.accessioned2019-10-15T09:35:42Z
dc.date.available2019-10-15T09:35:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/66284
dc.description.abstractBakalaureusetöö eesmärk on luua rakendus, mis võimaldab viia läbi psühholoogilisi katseid virtuaalreaalsuses või esimeses-isikus perspektiivis tavalistel arvutimonitoridel. Loodud rakenduse inspiratsiooniks on Psychlab. Rakendus võimaldab teha katseid inimeste ja tehisintellektiga varasemast sarnasemas katsetuskeskkonnas, ning võrrelda inim-katseisikuid virtuaalreaalsuses ja ilma virtuaalreaalsuseta timgimustes. Rakendus on loodud kasutades Unity mängumootorit ja sisaldab nelja klassikalist psühholoogia eksperimenti. Bakalaureusetöö annab ülevaate sellest, kuidas rakendus töötab ning taustainfot sarnaste programmide ja implementeeritud katsete kohta. Rakenduse kasutatavuse valideerimiseks on tehtud prooviuuring. Arutatakse võimalikke edasiarendusvõimalusi, näiteks loodud rakendusele masinõppe toe lisamine.
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to develop an application that allows running psychological experiments in virtual reality or in a first-person perspective on a normal computer monitor. Taking inspiration from Psychlab, the application is meant to be used to bring human test subjects and artificial intelligence agents to a more similar experimenting environment, or comparing the results of the same experiment done on humans with and without virtual reality. The application is created using Unity and four classic psychological experiments are implemented. The thesis gives an overview of how the application functions, and gives background information about similar programs and implemented experiments. A pilot study is conducted to validate the usability of the application. Possible improvements, like adding machine learning support, are discussed.
dc.language.isoen
dc.titleRakendus psühholoogiliste katsete läbiviimiseks virtuaalreaalsuses
dc.title.alternativeApplication for Psychophysics Experiments in Virtual Reality
dc.typeThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record