Show simple item record

dc.contributor.advisorLeijen, Djuddah A. J., juhendaja
dc.contributor.advisorPajusalu, Renate, juhendaja
dc.contributor.authorYallop, Roger Michael Alan
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkondet
dc.date.accessioned2020-10-13T07:44:40Z
dc.date.available2020-10-13T07:44:40Z
dc.date.issued2020-10-13
dc.identifier.isbn978-9949-03-466-6
dc.identifier.isbn978-9949-03-467-3 (pdf)
dc.identifier.issn1406-5657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/69843
dc.descriptionVäitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsiooneet
dc.description.abstractVastastikune tagasiside aitab parandada üliõpilaste kirjutamisoskust. Väitekiri uurib, kuidas parimal viisil kasutada kirjaliku vastastikuse tagasiside protsessi selleks, et toetada doktorantide kirjutamisoskust pikas perspektiivis. Doktorandid jaotatakse väikestesse kirjutamisrühmadesse, kus neid õpetatakse üksteist toetama teadusväljaannetes avaldatavate artiklite mustandite kirjutamisel. Doktorandid saadavad oma rühmas üksteisele regulaarselt kirjalikku tagasisidet töös oleva artikli mustandi kohta. Selleks, et aidata luua kasulikke tagasisidekommentaare, kirjutab iga doktorant kaaskirja, kus selgitab, mida ta oma mustandi hindamiselt ootab. Seega kirjutavad rühmaliikmed oma tagasisidekommentaarid autori mustandile kaaskirja põhjal. Seejärel otsustab mustandi autor, kuidas hindajate kirjalikke tagasisidekommentaare rakendada, et oma mustandi järgmist versiooni parandada. Teadmised selle kohta, mis on hea kaaskiri ja head tagasisidekommentaarid (st tagasiside hea tava), aitavad teadlastel välja töötada paremad pedagoogilised lahendused, mis toetavad kirjutamisrühmades pakutavat õpet. Sellest tulenevalt on siinsel väitekirjal kaks põhieesmärki. Esiteks, selgitada doktorantide kaaskirjade ja tagasisidekommentaaride kvantitatiivse ja kvalitatiivse analüüsi kaudu välja kirjaliku tagasiside hea tava. Teiseks, luua saadud andmete sekundaarse analüüsi põhjal kirjaliku vastastikuse tagasiside protsessi mudel (nn AWFP-mudel). Väitekirjas kirjeldatud kirjutamisõpetuse raamistikku (st AWFP-mudelit koos tagasiside hea tavaga) saavad kasutada õppejõud ja teadlased.et
dc.description.abstractThe peer feedback process is known to help students improve their writing skills. This dissertation examines how the written peer feedback process can be optimised to support the long-term writing skills of PhD students. The students are placed in small writing groups where they are taught to support each other in drafting a research article for scientific publication. Within their groups, the PhD students periodically give, and receive from each other, written feedback comments on sections of their draft articles. To help generate useful feedback comments, each PhD student writes a 'cover letter' to explain how their submitted draft should be assessed. Thus, the students give their feedback comments based on the author’s draft and cover letter. The authors then decide how to implement their reviewers' written feedback comments to improve their subsequent drafts. Obtaining a better understanding of what constitutes good cover letters and good feedback comments (i.e. 'good feedback practices') will help researchers devise better pedagogies to support the writing practices of writing groups. Thus, this dissertation has two main aims. Firstly, good written feedback practices are determined through the quantitative and qualitative analysis of the PhD students' cover letters and feedback comments. Secondly, a model of the written peer feedback process ('AWFP model') is induced from the secondary analysis of the data. Thus, the writing pedagogical framework (i.e. the AWPF model used in tandem with good feedback practices) developed in this dissertation can be utilised by educators and researchers to improve upon current writing pedagogy.en
dc.description.urihttps://www.ester.ee/record=b5375945et
dc.language.isoenget
dc.relation.ispartofseriesDissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis;40
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectacademic text-writingen
dc.subjectEnglish languageen
dc.subjectsecond languageen
dc.subjectscientific textsen
dc.subjectdraftsen
dc.subjectfeedbacken
dc.subjectdoctoral studentsen
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDet
dc.subject.otherdissertationset
dc.subject.otherväitekirjadet
dc.subject.otherakadeemiliste tekstide kirjutamineet
dc.subject.otheringlise keelet
dc.subject.otherteine keelet
dc.subject.otherteadustekstidet
dc.subject.othermustandidet
dc.subject.othermustandidet
dc.subject.othertagasisideet
dc.subject.otherdoktorandidet
dc.titleThe affect and effect of asynchronous written artefacts (cover letters, drafts, and feedback letters) within L2 English doctorate writing groupset
dc.title.alternativeKaaskirjade, mustandite ja tagasisidekommentaaride tähtsus inglise keelt teise keelena kasutavate doktorantide kirjutamisrühmadeset
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess