Show simple item record

dc.contributor.authorTaimalu, Merle
dc.contributor.authorUibu, Krista
dc.contributor.authorLuik, Piret
dc.contributor.authorLeijen, Äli
dc.contributor.authorPedaste, Margus
dc.date.accessioned2020-11-03T14:09:56Z
dc.date.available2020-11-03T14:09:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-9949-575-85-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/70216
dc.description.abstractTALIS (The Teaching and Learning International Survey) on OECD poolt läbiviidav rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring, millega kogutakse andmeid õppekeskkonna ja õpetajate töötingimuste kohta. TALISe eesmärk on hankida võtmetähtsusega andmeid õpetajate, õpetamise ja õpetajate rolli kohta õppeprotsessis nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Andmete analüüs võimaldab võrrelda sarnaste väljakutsetega riike, et õppida erinevatest lähenemisviisidest ja nende mõjust õpikeskkonnale koolides ning arendada välja tipptasemel õpetaja elukutse. Uuring on ühtlasi heaks võimaluseks õpetajatele ja koolijuhtidele avaldada oma arvamust ning anda sellega panus hariduspoliitika kujundamisse. Eesti on osalenud kõigis TALIS uuringutes. Esimene TALIS uuring viidi läbi 2008. aastal ning selles osales 24 riiki. 2013. aastaks kasvas osalejate arv juba 34 riigini. Hetkel toimuvad ettevalmistused TALIS 2018 läbiviimiseks. Uuringus osalemiseks on oma soovi avaldanud ca 48 riiki (mõned riigid ei osale tervikuna, vaid esindatud on teatud piirkonnad). Testuuring viidi Eesti koolides läbi 1.-28.02.2017 ning põhiuuring toimus 2018. aasta märtsist maini. Põhiuuringusse valiti juhuvalimi teel igast riigist 200 kooli ning neist 20 õpetajat, kes õpetavad 7.-9. klassides ja koolijuht. Võrreldavuse huvides on 2018 teemadering kavandatud suhteliselt sarnane 2013. aastale. Uuriti: õpetajate õpetamispraktikate kvaliteeti ja õpetamisega seotud uskumusi; õpikeskkonda (koole ja õpetajaid puudutavaid üldisi tegureid); koolijuhtimise olulisust; õpetajate professionaalseid praktikaid ja klassikeskkonda; õpetajate esma- ja täiendusõppe asjakohasust; õpetamise parendamist läbi õpetajate professionaalse arendamise, hindamise ja tagasisidestamise; kooli kliimat, õpikeskkondi ja suhteid erinevate sidusrühmadega; õpetajate eneseefektiivsust ja tööga rahulolu; õpetajate avatust innovatsioonile; võrdsuse ja mitmekesisusega seotud teemasid.et
dc.language.isoestet
dc.publisherOECDet
dc.rightsopenAccesset
dc.subjectteachers, school leaders, teaching, learning, lifelong learning, study environments, evaluation, teacher educationet
dc.subject.otherõpetajad, koolijuhid, õpetamine, õppimine, elukestev õpe, õpikeskkonnad, hindamine, õpetajakoolituset
dc.titleÕpetajad ja koolijuhid väärtustatud professionaalidenaet
dc.title.alternativeOECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2018 tulemused. 2. OSAet
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reportet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record