Sellest kollektsioonist on teil võimalik leida enda õppetööks sobivaid elektroonilisi õppematerjale ning interaktiivseid õpiobjekte.

Teil on võimalik vajaliku õppematerjali ja/või õpiobjekti leidmiseks kasutada otsingumootorit, sisestades otsingulahtrisse jutumärkide vahele märksõna ja klikkides nupul GO.

Te võite andmebaasis olevaid õppematerjale/õpiobjekte kuvada ka otsingulahtri kohal olevate linkide abil:

 • By Issue Date - kuvatakse õppematerjalid/õpiobjektid aasta kaupa
 • Titles - kuvatakse õppematerjalid/õpiobjektid pealkirjade alusel
 • Authors - kuvatakse õppematerjalid/õpiobjektid autorite alusel
 • Subjects - kuvatakse õppematerjalid/õpiobjektid temaatiliste märksõnade alusel

Collections in this community

Recent Submissions

 • Rakendus tekstide abstraktsuse hindamiseks 

  Siiber, Marten (Tartu Ülikool, 2018-09-01)
  http://prog.keeleressursid.ee/abstraktsus/
 • Punutiste ABC 

  Eisi, Kõiv (Tartu Ülikool, 2016-05-13)
  Käesolev õppematerjal on koostatud juuksuri eriala riikliku õppekava valikmooduli ainete "Punutised" või "Võistlussoengud" toetava õppematerjalina. Õppematerjali saab kasutada ka juuksurieriala riikliku õppekavamooduli ...
 • Lõputöö projekti koostamine Juhendmaterjal haridusteaduste instituudi üliõpilastele 

  Uibu, Krista; Luik, Piret; Voltri, Olivia; Treial, Kristiina (Tartu Ülikool, 2010)
  Juhend on koostatud õppematerjalina haridusteaduste instituudi üliõpilastele toetamaks nende lõputöö projekti koostamist. Seetõttu on anud juhendis käsitletud ainult neid teemasid, mis on vaja tuua välja projektis.
 • Torujupist raketini: sissejuhatus tehnoloogiateadustesse 

  Valder, Viljar; Pilm, Jüri (Tartu Ülikool, 2013)
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Torujupist raketini: sissejuhatus tehnoloogiateadustesse" õppematerjalid
 • Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks IV 

  Afanasjeva, Hilja; Sõõrd, Ly (Tartu Ülikool, 2013)
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks IV" õppematerjalid
 • Majutusettevõtte teenindus- ja turundustegevuste planeerimine 

  Viin, Tiina (Tartu Ülikool, 2013)
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Majutusettevõtte teenindus- ja turundustegevuste planeerimine" õppematerjalid
 • Hinnakujundus ja tulujuhtimine 

  Viin, Tiina (Tartu Ülikool, 2013)
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Hinnakujundus ja tulujuhtimine" õppematerjalid.
 • Erivajadustega lastele abi osutamise seadusandlus, struktuur Eestis ning sotsiaalvõrgustik 

  Žuravljova, Maria (Tartu Ülikool, 2013)
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Erivajadustega lastele abi osutamise seadusandlus, struktuur Eestis ning sotsiaalvõrgustik" õppematerjalid
 • Multimeedia III (heli- ja videotöötlus) 

  Feklistova, Lidia; Feklistova, Ljubov (Tartu Ülikool, 2013)
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Multimeedia III (heli- ja videotöötlus)" õppematerjalid
 • Multimeedia II (veebidisain) 

  Feklistova, Lidia; Feklistova, Ljubov (Tartu Ülikool, 2013-12-30)
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Multimeedia II (veebidisain)" õppematerjalid
 • Majapidamistöö juhtimine 

  Tamm, Tiina (Tartu Ülikool, 2013)
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Majapidamistöö juhtimine" õppematerjalid.
 • Toiduturism 

  Tamm, Tiina (Tartu Ülikool, 2013)
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Toiduturism" õppematerjalid.
 • Teeme ise arvutimänge - algus 

  Feklistova, Ljubov; Feklistova, Lidia; Kull, Tiina (Tartu Ülikool, 2013)
  E-kursuse "Teeme ise arvutimänge - algus" õppematerjalid
 • Multimeedia I (pilditöötlus ja animatsioon) 

  Feklistova, Ljubov; Feklistova, Lidia (Tartu Ülikool, 2013)
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Multimeedia I (pilditöötlus ja animatsioon)" õppematerjalid.
 • Andekuse psühholoogia ja pedagoogika küsimusi 

  Sepp, Viire (Tartu Ülikool, 2013-12-10)
  Kursus koosneb 10 teemast, millest 9 on omandatavad e-õppes. Iga teema kohta on kas slaididega videoloeng ja/või tekstiline õppematerjal (repositooriumis esitatud osaleiselt). Lisamaterjal on esitatud kas linkidena videotele ...
 • Robotics 

  Jõgeva, Janno; Altin, Heilo; Sundla, Siim (Tartu Ülikool, 2013-12-10)
  Robotics course materials.
 • Computational Physics II 

  Kasemägi, Heiki (Tartu Ülikool, 2013-12-10)
  E-kursuse materjal.
 • Artificial Muscles 

  Kiefer, Rudolf; Aabloo, Alvo (Tartu Ülikool, 2013-12-10)
  Course material for "Artificial Muscles" e-course.
 • Bayesi statistika Markovi ahelatega 

  Traat, Imbi; Lepik, Natalja (Tartu Ülikool, 2013-12-10)
  Kursuse eesmärk: tutvustada alternatiivset suunda statistikas - Bayesi statistikat. See matemaatiliselt elegantne lähenemisviis võib pakkuda lahendusi keerulistele praktilistele probleemidele, seda eriti kaasaegsel ...

View more