Elektroonilised õppematerjalid on valdavalt mitteinteraktiivsed õppematerjalid, mida saab lisada näiteks oma e-kursusele või ÕISi.

Teil on võimalik vajaliku õppematerjali ja/või õpiobjekti leidmiseks kasutada otsingumootorit, sisestades otsingulahtrisse jutumärkide vahele märksõna ja klikkides nupul GO.

Te võite andmebaasis olevaid õppematerjale kuvada ka otsingulahtri kohal olevate linkide abil:

 • By Issue Date - kuvatakse õppematerjalid aasta kaupa
 • Titles - kuvatakse õppematerjalid pealkirjade alusel
 • Authors - kuvatakse õppematerjalid autorite alusel
 • Subjects - kuvatakse õppematerjalid temaatiliste märksõnade alusel

Sõltuvalt õppematerjali tüübist saate seda otse avada või peate enne kasutamist oma arvutisse salvestama (näiteks kokkupakitud zip-fail).

Iga õpiobjekti kirjelduse juures on vähemalt üks veebiaadress - URI: (näiteks http://hdl.handle.net/10062/8585). Selle aadressi abil saate viidata antud õppematerjali kirjelduse lehele.

Paljud siinsetest õppematerjalidest on loodud programmi BeSt (aastatel 2009-2013) toetusel.

Recent Submissions

 • Energiaallikas kivisüsi 

  Velling, Siiri; Vaasma, Taavi (Tartu Ülikool, 2013-11-12)
  BeSt programmi raames loodud õpiobjekt kirjeldab söe tekkimist ja omadusi; annab ülevaate söe leiukohtadest ja kasutamisviisidest; selgitab söe koostist ning kasutamisega kaasnevat mõju keskkonnale; analüüsib söe kütteväärtust; ...
 • Pärmigeneetika: pärmiseen Schizosaccharomyces pombe 

  Tamm, Tiina (Tartu Ülikool, 2013-11-01)
  Õpiobjekt annab ülevaate Schizosaccharomyces pombe rakkude kasvamisest ja jagunemisest, rakkude paardumistüüpidest ning paardumistüübi vahetumisest. Tutvustatakse S. pombe genoomi organisatsiooni. Antakse ülevaade selle ...
 • Pärmigeneetika: geenidevahelised interaktsioonid, epistaas 

  Tamm, Tiina (Tartu Ülikool, 2013-10-25)
  Õpiobjekt annab ülevaate geenidevahelistest interaktsioonidest. Tutvustatakse supressiooni ja sünteetilist võimendamist ning nende tekkemehhanisme. Antakse ülevaade ülegenoomsetest geenidevahelste interaktsioonide uuringutest.
 • Pärmigeneetika: oportunistlik patogeen Candida albicans 

  Tamm, Tiina (Tartu Ülikool, 2013-10-24)
  Õpiobjekt annab ülevaate Candida albicans elutsüklist, kirjeldatakse fenotüübilist ümberlülitumist ning kasvamist pärmirakuna, pseudohüüfina ja hüüfina. Tutvustatakse C. albicans genoomi organisatsiooni. Antakse ülevaade ...
 • EBSCO Discovery kasutamine 

  Seiler, Vilve (Tartu Ülikool, 2013-10-15)
  BeSt programmi raames loodud õpiobjekti eesmärgiks on arendada kõikide erialade üliõpilaste teadmisi ja praktilisi oskusi erialase teadusinformatsiooni leidmiseks EBSCO Discovery Service (EDS) vahendusel.
 • Terapeutilised antikehad 

  Teesalu, Kaupo; Utt, Meeme (Tartu Ülikool, 2013-09-27)
  BeSt programmi raames loodud õpiobjekt täiendab arstiteaduskonna immunoloogia õppeainete immunotehnoloogia seminari ja käsitleb üht immunotehnoloogia peamist rakendusvaldkonda, milleks on terapeutiliste antikehade ...
 • Hammaste juurekanalite erinevad preparatsioonitehnikad roostevabast terasest instrumente kasutades 

  Elhi, Anne-Ly (Tartu Ülikool, 2013-09-24)
  Käesoleva õpiobjekti raames antakse ülevaade erinevatest preparatsioonitehnikatest, mida saab teostada roostevabast terasest juureraviinstrumente kasutades. Need meetodid on aluseks kaasaegsematele tehnikatele ning on ...
 • Hammaste juurekanalite tipuanatoomia ja apikaalne preparatsioon 

  Elhi, Anne-Ly (Tartu Ülikool, 2013-09-24)
  Suurim kitsaskoht hamba juurekanalite süsteemi preparatsioonil on apikaalse osa töötlus ja kujundamine. Tipuosa anatoomia on keerukas ning seda igal hambal. Juureravi õnnestumise aluseks on õige tööpikkuse määramine. Tähtis ...
 • Hammaste juurekanalite erinevad täitmistehnikad 

  Elhi, Anne-Ly (Tartu Ülikool, 2013-09-24)
  BeSt programmi raames loodud õpiobjekt annab ülevaate hetkel kasutatavatest juurekanalite täitmistehnikatest, juhib tähelepanu võimalike vigade tekkemomentidele ning nende vältimise võimalustele vastavate tehnikate kasutamisel.
 • Metoodiliste õppevahendite valmistamine: kaltsunukk 

  Kiss, Karin (Tartu Ülikool, 2013-09-20)
  Kasutades samm-sammult tegevuskäike kirjeldavaid ning fotode ja joonistega illustreeritud tööjuhendeid kummutab käesolev BeSt programmi raames loodud õpiobjekt müüdi kaltsunuku tehnoloogilisest keerukusest ning näitab, et ...
 • Tsütoloogia ja histoloogia - eritusorganid 

  Arend, Andres; Aunapuu, Marina (Tartu Ülikool, 2013-09-13)
  Eritusorganite morfoloogia.
 • Morphology of Nervous System 

  Arend, Andres; Aunapuu, Marina (Tartu Ülikool, 2013-09-13)
  Nervous tissue and nervous system morphology.
 • Hambaarst märkab hambumusanomaaliat 

  Nõmmela, Rita; Jagomägi, Triin; Jagomägi, Jaanus (Tartu Ülikool, 2013-09-12)
  BeSt programmi raames loodud õpiobjekt on abiks hambaarstiks õppivatele tudengitele eesmärgiga pöörata tähelepanu patsiendile kui tervikule ja leida kõik suus esinevad kõrvalekalded normist.
 • Matriitsi asetamine hambale 

  Runnel, Riina (Tartu Ülikool, 2013-08-14)
  Sisupakett annab õppijatele kliiniliseks tööks vajaliku ülevaate hambaravi ühest tööprotsessist.
 • Kaviteedi preparatsiooni õpetus 

  Runnel, Riina (Tartu Ülikool, 2013-08-14)
  Õpiobjektide kogu 'Kaviteedi preparatsiooni õpetus' koosneb eraldiseisvatest osadest, mis on mõeldud iseseisvaks läbimiseks.
 • Klaasionomeertsementtäidise segamine 

  Runnel, Riina (Tartu Ülikool, 2013-08-14)
  Sisupakett annab õppijatele kliiniliseks tööks vajaliku ülevaate hambaravi ühest tööprotsessist.
 • Kaltsiumhüdroksiidaluse asetamine kaviteeti 

  Runnel, Riina (Tartu Ülikool, 2013-08-14)
  Sisupakett annab õppijatele kliiniliseks tööks vajaliku ülevaate hambaravi ühest tööprotsessist.
 • Adhesiivsüsteemi kasutamine 

  Runnel, Riina (Tartu Ülikool, 2013-08-14)
  BeSt programmi raames loodud sisupakett annab õppijatele kliiniliseks tööks vajaliku ülevaate hambaravi ühest tööprotsessist.
 • Energiaallikas maagaas 

  Velling, Siiri; Vaasma, Taavi (Tartu Ülikool, 2013-06-21)
  BeSt programmi raames loodud õpiobjektis selgitatakse, mis on maagaas, kuidas on see tekkinud, kus leidub, milline on selle koostis, omadused ja kütteväärtus, samuti selle kasutusvaldkondi. Õpiobjekt analüüsib maagaasi ...
 • Energiaallikas tuumaenergia 

  Velling, Siiri; Vaasma, Taavi (Tartu Ülikool, 2013-06-18)
  BeSt programmi raames loodud õpiobjekt annab ülevaate tuumaenergia olemusest; selgitab aatomituumade lõhustumisprotsesse energia saamisel, tuuma- ja ahelreaktsioone; annab ülevaate kasutatavast tuumkütusest – uraanist; ...

View more