Now showing items 1-20 of 262

  • Elektriliste suuruste mõõtmine 

   Plank, Toomas (Tartu Ülikool, 2005)
   REDEL projekti toetusel loodud videoseminar õpetab füüsika praktikumitöö aruande vormistamist ühe konkreetse töö "Elektriliste suuruste mõõtmine" näite varal.
  • Füüsika praktikumi tööde vormistamine tarkvarapaketiga MathCAD 

   Plank, Toomas (Tartu Ülikool, 2005)
   REDEL projekti toetusel loodud videoseminar annab lühiülevaate MathCADi nendest võimalustest, mis on olulised füüsika praktikumitööde aruannete koostamisel. Seminar sobib ka esmatutvuseks MathCADiga.
  • Juhusliku suuruse jaotusseaduse uurimine (1. osa) 

   Plank, Toomas (Tartu Ülikool, 2005)
   REDEL projekti toetusel loodud videoseminar õpetab füüsika praktikumitöö aruande vormistamist ühe konkreetse töö "Juhusliku suuruse jaotusseaduse uurimine" näite varal.
  • Arvuti koostamine (1. osa) 

   Plank, Toomas (Tartu Ülikool, 2006)
   REDEL projekti toetusel loodud vidoloeng õpetab arvutit ehitama. Milliseid tööriistu kasutada? Loengu käigus valmib üks lauaarvuti.
  • Edukas ja probleemne vananemine 

   Saks, Kai (Tartu Ülikool, 2006)
   REDEL projekti toetusel loodud videoloengus tutvustatakse ealisi muutusi inimese kehas ja vaimsetes võimetes, samuti elu teise poolega kaasnevaid sotsiaalse seisundi eripärasid. Vananemise edukust või probleemsust ...
  • Preventsiooni eripärad vanemas eas 

   Saks, Kai (Tartu Ülikool, 2006)
   REDEL projekti toetusel loodud videoloengus käsitletakse preventsiooni tähendust nii tervetele kui haigetele eakatele. Põhjalikumalt on juttu toitumisest ja kehalisest aktiivsusest, käsitletakse ka haiguste skriinimise ja ...
  • Juhusliku suuruse jaotusseaduse uurimine (2. osa) 

   Plank, Toomas (Tartu Ülikool, 2006)
   REDEL projekti toetusel loodud videoseminar õpetab füüsika praktikumitöö aruande vormistamist ühe konkreetse töö "Juhusliku suuruse jaotusseaduse uurimine" näite varal.
  • Arvuti koostamine (2. osa) 

   Plank, Toomas (Tartu Ülikool, 2006)
   REDEL projekti toetusel loodud videoloeng õpetab arvutit ehitama. Milliseid tööriistu kasutada? Loengu käigus valmib üks lauaarvuti.
  • Terviseedenduse eripärad vanemas eas 

   Saks, Kai (Tartu Ülikool, 2006)
   REDEL projekti toetusel loodud videoloengus tutuvustatakse valdkondi, mis on eakate tervisenõustamises kõige olulisemad ning arutletakse selle üle, millist kasu see võiks tuua nii tervetele kui ka mitmeid haigusi põdevatele ...
  • Mõõdis kui juhuslik suurus 

   Plank, Toomas (Tartu Ülikool, 2006)
   REDEL projekti toetusel loodud videoloeng: Juhuslik suurus, keskväärtus ja hälbed. Otsemõõtmise tulemuste jaotused. Histogramm, dispersioon ja standardhälve, usaldusnivoo eksperimentaalne hindamine, ekse, A-tüüpi ...
  • Mõõtmistulemuste töötlemine ja määramatuse hindamine lineaarse regressiooni meetodit kasutades 

   Plank, Toomas (Tartu Ülikool, 2006)
   REDEL projekti toetusel loodud videoseminar õpetab füüsika praktikumitöö aruande vormistamist ühe konkreetse töö "Mõõtmistulemuste töötlemine ja määramatuse hindamine lineaarse regressiooni meetodit kasutades" näite varal.
  • Mõõtmine, mis see on? 

   Plank, Toomas (Tartu Ülikool, 2006)
   REDEL projekti toetusel loodud videoloengus käsitletakse teemasid: Mõõtmine, mõõtühikud, mõõtühikute süsteemid: SI, CGS. Mõõtühikute vahelised seosed, dimensioonvalemid. Tõeline väärtus ja viga. Mõõdis ja määramatus. ...
  • Elektrimõõteriistad ja nende täpsus 

   Plank, Toomas (Tartu Ülikool, 2006)
   REDEL projekti toetusel loodud videoloengu teemad: Mõõtevahendid ja nende täpsus. Mõõt, mõõteriist, mõõtemuundur, abimõõtevahend. Füüsikalised mõjurid. Normaaltingimused, töötingimused. Mõõtevahendi põhiviga ja lisavead. ...
  • Mõõtmistulemuse esitamine. Kaudmõõtmised 

   Plank, Toomas (Tartu Ülikool, 2007-01-17)
   Mõõtmistulemuse esitamine koos määramatuse hinnanguga: tähendusega numbrid, vastuse ümardamine, info säilimise nõue, vastuse esitusviisid, näide. Otsesed ja kaudsed mõõtmised. Määramatuse hindamine kaudmõõtmise puhul. ...
  • Ostsilloskoop. Eletriskeemide tingmärgid 

   Plank, Toomas (Tartu Ülikool, 2007-01-17)
   Mõõteriista valiku kriteeriumid: tavaline multimeeter, arvutiga sidestatud multimeeter, ostsilloskoop. Ostsilloskoobi tööpõhimõte. Analoogostsilloskoop, digitaalostsilloskoop. Elektriskeemide tingmärgid
  • Sissejuhatus meditsiinieetikasse 

   Soosaar, Andres (Tartu Ülikool, 2007-03-26)
   REDEL projekti raames loodud meditsiinieetika sissejuhatavas loengus käsitletakse loengus kaasaegse meditsiinieetika kujunemist, põhilisi seisukohti ja olulisemaid valdkondi. Täpsemalt käsitletakse isikuautonoomia austamise ...
  • Puuraugu puurimine 

   Marandi, Andres; Marandi, Triin (Tartu Ülikool, 2008)
   Animatsioon illustreerib puuraugu puurimist.
  • Filtriga puurkaevu rajamine 

   Marandi, Andres; Marandi, Triin (Tartu Ülikool, 2008)
   Animatsioon illustreerib filtriga puurkaevu rajamist.
  • Sissejuhatus biomeditsiiiniliste inimuuringute eetikasse 

   Soosaar, Andres (Tartu Ülikool, 2008)
   REDEL projekti toetusel loodud sissejuhatavas loengus biomeditsiiniliste inimuuringute eetikasse vaagitakse teaduse sotsiaalset tagapõhja ja erilist eetost; biomeditsiiniliste inimuuringute eetika ajalugu 20. sajandil; ...
  • Poolavatud maasoojussüsteemi rajamine 

   Marandi, Andres; Marandi, Triin (Tartu Ülikool, 2008)
   Animatsioon illustreerib poolavatud maasoojussüsteemi rajamist.