Now showing items 1-20 of 262

  • Energiaallikas kivisüsi 

   Velling, Siiri; Vaasma, Taavi (Tartu Ülikool, 2013-11-12)
   BeSt programmi raames loodud õpiobjekt kirjeldab söe tekkimist ja omadusi; annab ülevaate söe leiukohtadest ja kasutamisviisidest; selgitab söe koostist ning kasutamisega kaasnevat mõju keskkonnale; analüüsib söe kütteväärtust; ...
  • Pärmigeneetika: pärmiseen Schizosaccharomyces pombe 

   Tamm, Tiina (Tartu Ülikool, 2013-11-01)
   Õpiobjekt annab ülevaate Schizosaccharomyces pombe rakkude kasvamisest ja jagunemisest, rakkude paardumistüüpidest ning paardumistüübi vahetumisest. Tutvustatakse S. pombe genoomi organisatsiooni. Antakse ülevaade selle ...
  • Pärmigeneetika: geenidevahelised interaktsioonid, epistaas 

   Tamm, Tiina (Tartu Ülikool, 2013-10-25)
   Õpiobjekt annab ülevaate geenidevahelistest interaktsioonidest. Tutvustatakse supressiooni ja sünteetilist võimendamist ning nende tekkemehhanisme. Antakse ülevaade ülegenoomsetest geenidevahelste interaktsioonide uuringutest.
  • Pärmigeneetika: oportunistlik patogeen Candida albicans 

   Tamm, Tiina (Tartu Ülikool, 2013-10-24)
   Õpiobjekt annab ülevaate Candida albicans elutsüklist, kirjeldatakse fenotüübilist ümberlülitumist ning kasvamist pärmirakuna, pseudohüüfina ja hüüfina. Tutvustatakse C. albicans genoomi organisatsiooni. Antakse ülevaade ...
  • EBSCO Discovery kasutamine 

   Seiler, Vilve (Tartu Ülikool, 2013-10-15)
   BeSt programmi raames loodud õpiobjekti eesmärgiks on arendada kõikide erialade üliõpilaste teadmisi ja praktilisi oskusi erialase teadusinformatsiooni leidmiseks EBSCO Discovery Service (EDS) vahendusel.
  • Terapeutilised antikehad 

   Teesalu, Kaupo; Utt, Meeme (Tartu Ülikool, 2013-09-27)
   BeSt programmi raames loodud õpiobjekt täiendab arstiteaduskonna immunoloogia õppeainete immunotehnoloogia seminari ja käsitleb üht immunotehnoloogia peamist rakendusvaldkonda, milleks on terapeutiliste antikehade ...
  • Hammaste juurekanalite erinevad preparatsioonitehnikad roostevabast terasest instrumente kasutades 

   Elhi, Anne-Ly (Tartu Ülikool, 2013-09-24)
   Käesoleva õpiobjekti raames antakse ülevaade erinevatest preparatsioonitehnikatest, mida saab teostada roostevabast terasest juureraviinstrumente kasutades. Need meetodid on aluseks kaasaegsematele tehnikatele ning on ...
  • Hammaste juurekanalite tipuanatoomia ja apikaalne preparatsioon 

   Elhi, Anne-Ly (Tartu Ülikool, 2013-09-24)
   Suurim kitsaskoht hamba juurekanalite süsteemi preparatsioonil on apikaalse osa töötlus ja kujundamine. Tipuosa anatoomia on keerukas ning seda igal hambal. Juureravi õnnestumise aluseks on õige tööpikkuse määramine. Tähtis ...
  • Hammaste juurekanalite erinevad täitmistehnikad 

   Elhi, Anne-Ly (Tartu Ülikool, 2013-09-24)
   BeSt programmi raames loodud õpiobjekt annab ülevaate hetkel kasutatavatest juurekanalite täitmistehnikatest, juhib tähelepanu võimalike vigade tekkemomentidele ning nende vältimise võimalustele vastavate tehnikate kasutamisel.
  • Metoodiliste õppevahendite valmistamine: kaltsunukk 

   Kiss, Karin (Tartu Ülikool, 2013-09-20)
   Kasutades samm-sammult tegevuskäike kirjeldavaid ning fotode ja joonistega illustreeritud tööjuhendeid kummutab käesolev BeSt programmi raames loodud õpiobjekt müüdi kaltsunuku tehnoloogilisest keerukusest ning näitab, et ...
  • Tsütoloogia ja histoloogia - eritusorganid 

   Arend, Andres; Aunapuu, Marina (Tartu Ülikool, 2013-09-13)
   Eritusorganite morfoloogia.
  • Morphology of Nervous System 

   Arend, Andres; Aunapuu, Marina (Tartu Ülikool, 2013-09-13)
   Nervous tissue and nervous system morphology.
  • Hambaarst märkab hambumusanomaaliat 

   Nõmmela, Rita; Jagomägi, Triin; Jagomägi, Jaanus (Tartu Ülikool, 2013-09-12)
   BeSt programmi raames loodud õpiobjekt on abiks hambaarstiks õppivatele tudengitele eesmärgiga pöörata tähelepanu patsiendile kui tervikule ja leida kõik suus esinevad kõrvalekalded normist.
  • Matriitsi asetamine hambale 

   Runnel, Riina (Tartu Ülikool, 2013-08-14)
   Sisupakett annab õppijatele kliiniliseks tööks vajaliku ülevaate hambaravi ühest tööprotsessist.
  • Kaviteedi preparatsiooni õpetus 

   Runnel, Riina (Tartu Ülikool, 2013-08-14)
   Õpiobjektide kogu 'Kaviteedi preparatsiooni õpetus' koosneb eraldiseisvatest osadest, mis on mõeldud iseseisvaks läbimiseks.
  • Klaasionomeertsementtäidise segamine 

   Runnel, Riina (Tartu Ülikool, 2013-08-14)
   Sisupakett annab õppijatele kliiniliseks tööks vajaliku ülevaate hambaravi ühest tööprotsessist.
  • Kaltsiumhüdroksiidaluse asetamine kaviteeti 

   Runnel, Riina (Tartu Ülikool, 2013-08-14)
   Sisupakett annab õppijatele kliiniliseks tööks vajaliku ülevaate hambaravi ühest tööprotsessist.
  • Adhesiivsüsteemi kasutamine 

   Runnel, Riina (Tartu Ülikool, 2013-08-14)
   BeSt programmi raames loodud sisupakett annab õppijatele kliiniliseks tööks vajaliku ülevaate hambaravi ühest tööprotsessist.
  • Energiaallikas maagaas 

   Velling, Siiri; Vaasma, Taavi (Tartu Ülikool, 2013-06-21)
   BeSt programmi raames loodud õpiobjektis selgitatakse, mis on maagaas, kuidas on see tekkinud, kus leidub, milline on selle koostis, omadused ja kütteväärtus, samuti selle kasutusvaldkondi. Õpiobjekt analüüsib maagaasi ...
  • Energiaallikas tuumaenergia 

   Velling, Siiri; Vaasma, Taavi (Tartu Ülikool, 2013-06-18)
   BeSt programmi raames loodud õpiobjekt annab ülevaate tuumaenergia olemusest; selgitab aatomituumade lõhustumisprotsesse energia saamisel, tuuma- ja ahelreaktsioone; annab ülevaate kasutatavast tuumkütusest – uraanist; ...