Kohalike omavalitsuste sotsiaalmajandusliku arengu seos haldusterritoriaalse reformiga - aastatel 1999-2005 ühinenud omavalitsusüksuste sotsiaalmajanduslike muutuste analüüs

Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika