Tartu Ülikooli Dspace on repositoorium nii e-raamatute, e-dissertatsioonide etc kui digitud raamatute, ajakirjade, käsikirjade etc kestvaks säilitamiseks ning avaldamiseks.

Dspace on liidestatud otsimootoritega nagu BASE, DART-Europe etc, millega on tagatud integreeritud ligipääs miljonitele kirjetele üle maailma.

Asub ülikooli raamatukogu juures.

Andmevahetus via oai ja REST: http://dspace.ut.ee/oai/request või http://dspace.ut.ee/rest

View more