Empiirilisest jaotusfunktsioonist lähtuvad mudelid

Teoreetiliselt tundub lisainformatsiooni puudumisel parimaks lähtekohaks empiiriline jaotusfunktsioon. Paraku on sellisel mudelil üks väga tõsine puudus -- jaotuse kandja on lõplik kuitahes suure valimi korral.

Üks võimalik väljapääs, mis muuhulgas aitab muuta diskreetse mudeli pidevaks, on tiheduse silumine tuumameetodil. Seda vaatleme järgnevalt lähemalt.

 

A lustame aga histogrammist kui vahendist, mille abil on lihtne konstrueerida esmane tiheduse hinnang.

 

 

iDevice ikoon Teema eesmärgid

Peale toodud teema läbimist üliõpilane

  • teab, kuidas käib tiheduse silumine tuumameetodil
  • oskab tiheduse hindamise metoodikat skitseerida