Sissejuhatuseks

Vabavaraline statistikapakett R:

põhitestid ja lineaarsed mudelid


 

on eriti statistikute (aga ka näiteks füüsikute ja bioloogide ning teiste) hulgas juba külllat laia kasutamist leidev rakendustarkvara. Peamine R-i atraktiivseks tegev argument on see, et R on vabavara. Antud õpiobjekt on mõeldud kasutajale, kelle senised teadmised R-ist piirduvad peamiste tööpõhimõtete tundmisega ja oskusega andmeid keskkonda lugeda ning neid manipuleerida. Nagu ikka modelleerimisel on abiks ka andmete visauliseerimise oskus. Seega peaksid vajalikud eelteadmised olemas olema näiteks inimesel, kes on omandanud R-i sissejuhatava, andmete manipuleerimist puudutava ning graafikute joonistamist õpetavate õpiobjektide poolt antavad teadmised. 

NB! Õpiobjekt on kokku pandud Windowsi kasutaja vaatenurgast, ent erisused teiste operatsioonisüsteemide kasutamisel ei ole tüüpiliselt kuigi suured.

NB!    Antud õpiobjekt eeldab muidugi ka vastavate analüüsimeetodite sisulise poole tundmist!

 

 

Ants Kaasik
Tartu Ülikool
(2010)