Metoodiliste õppevahendite valmistamine koolieelses lasteasutuses:
lõnga- ja nöörinukud


MÄNG ON VÄIKESE INIMESE TÖÖ- teeme ise lihtsaid mänguasju
.
.
KOOSTAJA: KARIN KISS

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus
2010