ÕPETAJAKOOLITUSE PRAKTIKA


ÕPETAJAKOOLITUSE PRAKTIKA ABIVAHEND ÜMBERÕPPE ÕPPIJATELE:
ÕPIMAPI/ PRAKTIKAPÄEVIKU KOOSTAMINE
.
.

KOOSTAJA: ANNE RAAM

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus
2010