Õpijuhend

Õpiobjekti nimi: Eessõnad daativi ja akusatiiviga - Wechselpräpositionen.


Kellele: Õpiobjekt on mõeldud üliõpilastele, kes õpivad saksa keelt algtasemel,
       aga ka kõigile nendele tudengitele, kellel on huvi saksa keele vastu.

Üldine juhis: Käesolev õpiobjekt koosneb videofilmist, reeglitest ja harjutustest.
           Alustada võiks filmi vaatamisega, mille sisu on põimitud kasutades eessõnu
           daativi ja akusatiiviga. Filmist arusaamist abistavad õpiobjektile lisatud
           sõnastikud: saksa- eesti ja piltsõnastik. Kui sõnad on selged, võib proovida
           lahendada harjutusi. Soovitav on järgida esilehel olevat järjestust.
           Käänete ja eessõnade kasutamisel aitavad selgust saada eestikeelsed reeglid.

Antud teema sõnavara ja grammatika on igati arusaadav ja kiiresti omandatav,
kui lahendada pildimaterjaliga rohkeid harjutusi!

Soovitused õppimiseks:

      1. Teema sissejuhatuseks vaadata filmi!
      2. Lugeda või korrata grammatika reegleid!
      3. Sõnavarast arusaamiseks kasutada sõnastikke.
      4. Lahendada keeleharjutusi!


Meeldivat õppimist!

AutoridMeeskond

Autorid: Katrin Koorits, Niina Lepa, Netti Žurakovskaja - Tartu Ülikooli keelekeskus 
Fotod ja veebiteostus: Vivian Klimušev, Tõnis Tartes – Tartu Ülikool
Video: Enno Kaasik, Vivian Klimušev – Tartu Ülikool
Audio: Martin Lange - Kieli Ülikool / Saksamaa  
Video stsenaarium: Heli Noor - Tartu Ülikooli keelekeskus 
Näitlejad: Kairika Kullasaar, Arto Haponen, Marko Avikson

Allikad

Pilt esilehel: Anna Tamm, Aigi Ustinov
Pildid: UVic Humanities Computing and Media Centre and Half-Baked Software
http://hcmc.uvic.ca/clipart/

Tänuavaldused

Autorid avaldavad TÜ avatud ülikooli keskusele tänu võimaluse eest kasutada keskuse
ruume video ülesvõtmisel.