Rikas sööde

Rikas sööde võimaldab pärmidel kasvada maksimaalse kasvukiirusega. Selle söötme põhikomponendiks on pärmiekstrakt ning süsiniku allikana kasutatakse fermenteeritavat glükoosi. Pärmiekstrakt on pagaripärmi rakkude vees lahustuv fraktsioon, mis saadakse autolüüsi teel (st. rakkude lüüs toimub endogeensete ensüümide toimel). Ta sisaldab kasvuks vajaminevaid vitamiine, mikroelemente, valke ja süsivesikuid. Reeglina rikast söödet selektsioonil ei kasutata (v.a. mitokondriaalsed mutandid, dominantsed selektsioonimarkerid).

Pagaripärmi kasvatamisel kasutatavat rikast söödet nimetetakse ka Pärmiekstrakt-peptoon sööde (YPD, yeast extract peptone dextrose). See sööde sisaldab lisaks pärmiekstraktile ja glükoosile ka peptooni. Peptoon on ensümaatiliselt töödeldud loomne valk ning koosneb erinevatest aminohapetest. Pärmid kasutavad seda kui orgaanilist lämmastiku allikat.

Poolduva pärmi kasvatamisel kasutatavat rikast söödet kutsutakse Pärmiekstrakti sööde koos lisanditega (YES, yeast extract with supplements). See sööde sisaldab pärmiekstrakti, glükoosi ning hädavajalikke aminohappeid ja nukleotiide (adeniin, histidiin, leutsiin, uratsiil, lüsiin).

Rikkas söötmes võib kasutatada ka teisi süsiniku allikaid. Näiteks sööde, kuhu on süsiniku allikana lisatud mittefermenteeritavat glütserooli (YPG), võimaldab eristada rho ja pet mutante metsiktüüpi tüvedest.