Kasutatud allikad

Vink, M. (s.a). Hammaste harjamine. Külastatud 29. septembril, 2011 aadressil http://www.hambalaser.ee/index.php?id=9&m=4
Vink, M. (s.a). Hambavahede puhastamine. Külastatud 29. septembril, 2011 aadressil http://www.hambalaser.ee/index.php?id=7&m=4
Ani, R., Ahu, L., Veidi, M., Ristoja, V., Kuus, E., Kull, M. (1995). Adenoidid ja farüngograafia. Eesti Arst, 3, 200-203

Esilehe kujundus ja illustratsioonid:

Klimušev, Vivian (2011)