Lähisuhtevägivald ja tervis

Made Laanpere (2012)
Naistekliinik, sünnitusabi ja günekoloogia õppetool

 

Lähisuhtevägivalla (LSV) ja üldise terviseseisundi vahel on olulised põhjuslikud seosed. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on 16-44 aastaste naiste seas vägivald suurim surma ja invaliidsuse põhjustaja maailmas. Olukorras, mil nii Eesti ühiskonnas tervikuna kui ka tervishoius on LSVle tänaseni väga vähe tähelepanu pööratud, on see paljude Eesti naiste tervisehäirete seni tunnustamata jätkuv põhjustaja.

Õppematerjal "Lähisuhtevägivald ja tervis" on koostatud eesmärgiga tõsta tervishoiutöötajate, eriti naistearstide, perearstide, ämmaemandate ja pereõdede valmisolekut oma igapäevatöös lähisuhtevägivallast põhjustatud haiguste ja riskikäitumise avastamiseks ning ennetamiseks. Õppematerjal on vajalik tulevastele meedikutele, et osata pöörata tähelepanu vägivallale kui paljude haiguste olulisele riskitegurile.

Õppematerjal koosneb teoreetilisest osast, milles antakse ülevaade lähisuhtevägivalla olemusest ning mõjust tervisele. Praktiline osa sisaldab nõuandeid, kuidas patsiendis vägivalla ohvrit ära tunda, vägivalda dokumenteerida ja millist abi meedikul on võimalik pakkuda. Õppematerjalide läbimiseks kulub umbes 6 akadeemilist tundi.