Eesti keele harjutusi iseseisvaks tööks

Heli Noor ja Annika Valdmets

Tartu Ülikool 2012

iDevice ikoon Kellele ja milleks?

Harjutusvara on mõeldud eesti keelt algtasemel õppijaile (0–A1.2).
Harjutused sobivad kordamiseks ka tasemele A2.
Selle harjutustiku eesmärgiks on korrata ja kinnistada käänete kasutamist ning arendada kuuldu mõistmist.
Harjutusvara on mõeldud iseseisvaks tööks lisana auditoorsele tööle.
Iseseisva töö maht on 4–6 tundi.


The exercises are meant for the learners of Estonian who are absolute beginners (0 – A1.2).
The exercises could be used as a repetition for level A2 as well.
The aim of the present learning object is to revise and master the use of declinations and to develop understanding of audio/listening material.
The exercises are designated as an independent work in addition to the auditorial work.
The amount of the independent work is 4 – 6 hours.


iDevice ikoon Õpiväljundid
  • Täitnud harjutused, on õppija kinnistanud tundides õpitud materjali – sõnavara ja grammatikat.
  • Oskab kasutada omastavat ja osastavat käänet ning kohakäändeid.
  • Oskab kasutada erinevaid küsisõnu. Suudab kuuldust aru saada.
logo