Õpijuhend

Õpiobjekti nimi: Kommentaaridega harjutusvara õppevideo „Ruumi tähendusega prepositsioonid, postpositsioonid ja verbid“ juurde (läti keel)

Ruumitähendusega kaassõnad

Kellele: Õpiobjekt on mõeldud üliõpilastele, kes õpivad läti keelt võõrkeelena algtasemel aga ka kõigile nendele inimestele, kes tunnevad huvi läti keele vastu. Selle harjutustiku eesmärgiks on õppida kirjeldama asjade paiknemist toas/ruumis. Harjutusvara on mõeldud iseseisvaks tööks lisana auditoorsele tööle. Iseseisva töö maht on 4-6 tundi.

Üldine juhis: 

Käesolev õpiobjekt koosneb videofilmist, grammatika selgitustest ja harjutustest.

Alustada võiks video vaatamisega, mille sisu on edasi antud kasutades kaassõnu genitiivi, akusatiivi ja daativiga.

Videost arusaamist abistavad õpiobjektile lisatud sõnastikud: läti-eesti ja piltsõnastik. Kui sõnad on selged, võib proovida teha harjutusi. Käänete ja kaassõnade kasutamist hõlbustavad eestikeelsed kommentaarid. Antud teema sõnavara ja grammatika on igati arusaadav ja kiiresti omandatav, kui teha pildimaterjaliga harjutusi.

Soovitused õppimiseks:

1. Teema sissejuhatuseks vaadake filmi.
2. Lugege või korrake grammatikareegleid.
3. Sõnavarast arusaamiseks kasutage sõnastikke.
4. Lahendage harjutusi! 


Meeldivat õppimist! Patīkamu mācīšanos!

Autorid

Meeskond

Autor: Ilze Zagorska, Tartu Ülikooli keelekeskus
Fotod ja veebiteostus: Vivian Klimušev, Tõnis Tartes, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus
Video: Enno Kaasik, Tartu Ülikooli infotehnoloogia osakond, Vivian Klimušev,  Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus
Audio: Elīna Loze, Kate Kalniņa, Andris Slavinskis, Jānis Līmežs
Video stsenaarium: Heli Noor, Tartu Ülikooli keelekeskus 
Näitlejad: Kairika Kullasaar, Arto Haponen, Marko Avikson


Tänuavaldused

Autorid avaldavad tänu TÜ elukestva õppe keskusele võimaluse eest kasutada keskuse ruume video ülesvõtmisel.