Avaleht

 
Tiina Tamm
vanemteadur
Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
TÜ LOTE
2012

Maht: 0.15 EAP (4 akadeemilist tundi õppija tööd)
Sihtrühm: geenitehnoloogia ja bioloogia (molekulaar- ja rakubioloogia eriala) magistriõppe üliõpilased
Eesmärk: õpiobjekt toetab materjali omandamist ning aitab üliõpilastel ette valmistuda praktikumideks
Õpiväljundid: õpiobjekti läbinud õppija oskab võrrelda erinevaid pärmide transformatsioonimeetodeid ja selgitada pärmigenoomi DNA integratsiooni põhimõtet
Õpiobjekt
  • annab ülevaate kasutusel olevatest pärmirakkude transformatsioonimeetoditest
  • analüüsib erinevate transformatsioonimeetodite eeliseid ja puudusi
  • käsitleb pärmigenoomis geeni deletsiooni erinevaid võimalusi
  • kirjeldab pärmigenoomis geeni asendamist, promootori vahetamist ning lookusesse järjestuse lisamist
  • selgitab mõisteid eluks mittehädavajalik geen ja eluks hädavajalik geen