Valimid kvantitatiivsetes ja kvalitatiivsetes uurimustes

Lembit Õunapuu
Tartu Ülikool
2012

 

Käesolev õppematerjal on mõeldud toeks bakalaureuse-, seminari-, lõputöö ja magistritöö kirjutajatele. Valimi koostamine oma uurimuse kavandamisel eeldab teadmisi valimi koostamise meetoditest ja põhimõtetest. Õppematerjal pakub meetodeid valimi koostamiseks nii kvantitatiivsetele kui ka kvalitatiivsetele uurimustele. Õppematerjal on varustatud praktiliste näidetega. Õppimist toetavad enesekontrolli küsimused ja testid.

Õppematerjal on mõeldud iseseisvaks tööks. Läbimiseks kulub aega umbes kuus tundi.

See õppematerjal aitab teil:

  • saada ülevaade mitmesugustest tõenäosuslikest ja mittetõenäosuslikest valimitest;
  • tutvuda valimi koostamise põhimõtetega;
  • arvutada representatiivse valimi suurus;
  • koostada valim oma uurimuse tarvis.