Mitmetasandiline valim

iDevice ikoon

Meetod sarnaneb klastervalikuga, ainult selle erinevusega, et sisaldab valimi võtmist erinevatel tasanditel. Mitmetasandiline valim moodustub mitmekordse juhusliku valimise teel, kusjuures valik toimub erinevatel tasanditel ja valitavad objektid on igal tasemel erinevad. Alustatakse nagu klastervaliku puhulgi klastrite moodustamisega ja klastrite juhusliku valikuga. Seejärel valitakse igast klastrist juhuslikult uued klastrid (tabel 5).

Tabel 5. Näide mitmetasandilise valimi moodustamisest
 
Mitmetasandiline valik

Projekti „Tiiger luubis" raames uuriti info-kommunikatsioonitehnoloogia rakendatust üldhariduskoolide õppeprotsessis. Valimi koostamiseks kasutati kahetasandilist klastervalimi metoodikat. Esimese tasandina defineeriti juhuvalimi meetodil kool, teise tasandina testitav või testitavad klassid konkreetses valimisse sattunud koolis. Juhuvalimi põhimõtte kohaselt oli igal Eesti üldhariduslikul põhikoolil ja gümnaasiumil ning igal valitud koolide VIII ja XI klassil võrdne võimalus osutuda valituks. Valimi koostamisel kasutati juhuarvude tabelit. (Toots et al 2004:11)