Energiaallikas tuuleenergia

Autorid: Siiri Velling, lektor ja Taavi Vaasma, doktorant

2012

 

Tuul on energiaallikana ammu tuntud: juba 2000 aastat tagasi kasutati tuult Hiinas vee pumpamiseks ja Pärsias teraviljade jahvatamiseks. Elektrienergiaallikana hakati tuult kasutama 19. sajandi lõpus. Tuul tekib soojade ja külmade õhumasside liikumise tulemusena ning liikuva õhu kineetilist energiat on võimalik muundada teisteks energialiikideks, sh elektrienergiaks. Seega on tuul piiramatu taastuvenergia ressurss, mille rakendamiseks vajalike tehnoloogiate areng käib käsikäes tuuleelektrijaamade rajamisega kogu maailmas ja Eestis.

Õpiobjekt

  • annab ülevaate tuuleenergia arengutest Eestis ja kogu maailmas;
  • analüüsib tuuleenergia eeliseid, puudusi ja mõju keskkonnale;
  • käsitleb tuuleenergia erinevaid tehnoloogilisi lahendusi;
  • sisaldab lihtsaid tuulikute võimsusarvutusi;
  • sisaldab viiteid tuuleenergia organisatsioonide kodulehtedele.

Õpiobjekti maht on 0.15 EAP (4 akadeemilist tundi õppija tööd) ja sihtrühmaks eelkõige keskkonnatehnoloogia bakalaureuseõppe üliõpilased.

Märksõnad: tuuleenergia, tuuleturbiin, elektrituuliku võimsus, tuulikute väikelahendus, meretuulepark.