Kasutatud allikad

iDevice ikoon
 1. Arve ja fakte 2012. Eesti Statistikaamet. Leitav aadressilt : http://www.slideshare.net/Statistikaamet/eesti-arve-ja-fakte-2012 (20.10.2012)
 2. Cavallo, A. J. et.al. Wind energy: technology and economics. In Renewable Energy, Sources for Fuels and Electricity, T. B. Johansson, et.al. Island Press, Washington DC, 1993.
 3. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni koduleht. Leitav aadressilt: http://www.tuuleenergia.ee/ (25.10.2012)
 4. Eleringi tuuleenergia uuring. Leitav aadressilt: http://elering.ee/tuuleenergia-uuring/ (10.10.2012)
 5. Energy Works. Leitav aadressilt: http://solar-wind-nature-energy.com/wind_energy.html (23.10.2012).
 6. Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsioon. Leitav aadressil: http://www.ewea.org/ (23.10.12)
 7. Global Wind Energy Council (GWEC). Global wind statistics 2011. Leitav aadressilt: http://gwec.net/wp-content/uploads/2012/06/GWEC_-_Global_Wind_Statistics_2011.pdf (20.10.2012).
 8. GWEC. Wind in numbers. Leitav aadressilt: http://www.gwec.net/global-figures/wind-in-numbers/ (20.20.2012).
 9. GWEC. Global figures. Leitav aadressilt: http://www.gwec.net/global-figures/graphs/ (20.10.2012).
 10. International Energy Agency (IEA) raport „Medium-Term Renewable Energy Market Report 2012". Leitav aadressilt: http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2012/july/name,28200,en.html (20.10.2012).
 11. Kull, A. Eesti Tuuleatlas. Magistritöö. Juh.: Ü.Mander, J. Jaagus. Tartu Ülikool, 1996.
 12. Selg, V. Tuuleenergiast, kogumik "ELEKTRIKU KALENDER 1997". Leitav aadressilt: http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/teadus/artiklid/wind/TUUL1.htm (10.10.2012)
 13. Sotsiaalminister, 2002. Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid. määrus nr. 42, RTL, 14.03.2002, 38, 511.
 14. Tomson, T., 2000. Taastuvate energiavarude kasutamisvõimalused Eestis. Keskkonnatehnika nr. 2, lk 18.
 15. Tuule kiirus Eestis. Taastuvenergia OÜ. Leitav aadressilt: http://www.taastuvenergia.ee/tuule-kiirus.html (20.10.2012)
*Companies, journalists and students are free to use GWEC graphs in their work in order to illustrate this growth. Please ensure that is GWEC is properly cited as the source of the data.