Meretuulepargid

iDevice ikoon

Üks meretuulepargi elektrituulik võimsusega 2,5 - 3 MW suudab toota rohkem kui 6 miljonit kWh elektrienergiat aastas, millest piisab umbkaudu 1500 keskmise leibkonna elektrienergiaga varustamiseks Euroopas.

Meretuuleparkide peamised eelised

  • Tuuleressurss rannikust eemal merel on reeglina suurem, mistõttu on võimalik toota samaväärses koguses või enamgi elektrienergiat vähema hulga tuulikutega.
  • Paljud suurlinnad asuvad mereäärsetes piirkondades, mistõttu ühendusvõrk tuulikute, alajaamade ning tarbijate vahel on kompaktsem.
  • Meretuulepargid võimaldavad vähendada visuaalset reostust, kuna 15-20 km merele rajatud tuulikud ei ole rannast praktiliselt nähtavad.
  • Kaovad vaidlused maaomanikega, kes oma või naaberkrundil maismaatuulikuid näha ei soovi.

Kuigi meretuulepargid on viimastel aastatel olnud peamiseks arengusuunaks tuuleenergia maastikul, siis nende osa selles on senini küllaltki minimaalne, moodustades vaid 2% ülemaailmsest installeeritud tootmisvõimsusest.

Lillgrundi tuulepark Läänemeres (Lillgrund Wind Farm's wind turbines in the Sound near Copenhagen and Malmö). Autor Mariusz Paździora (CC-BY-SA-3.0), http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Sund_mpazdziora.JPG


iDevide ikoon Arvuta!

Kui palju elektrienergiat (kWh-des) suudab toota üks elektrituulik, mille asub 50 m kõrgusel maapinnast? Tuuliku rootori diameeter on 50 m ja selle energia muundamise efektiivsus on 25%. Tuulik on paigaldatud piirkonda, kus aasta keskmine tuuleenergia tihedus antud kõrgusel on 500 W/m2.