Tuuleenergia maailmas

iDevice ikoon

GWEC-i (Global Wind Energy Council) andmetel oli maailma tuuleelektrijaamade koguvõimsus 2011. aasta lõpul peaaegu 240 000 megavatti (MW), seejuures 2011.a. juurdekasv oli ligikaudu 40 000 MW. Sama perioodi andmed Euroopa tuuleenergia võimsuste kohta on vastavalt 96 616 MW ja 10 281 MW, seejuures enim tuulikuid on Saksamaal ja Hispaanias (GWEC, 2012). Euroopa Liidus kasvas tuuleelektrijaamade võimsus 2011. a jooksul 96 616 MW ning septembris 2012 teatas Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsioon (EWEA), et Euroopa Liidus installeeritud tuuleenergia koguvõimsus on ületanud 100 gigavati (GW) teetähise. Euroopa tuulepargid toodavad aastas sellisel hulgal elektrit, mis katab 57 miljoni majapidamise kogutarbimise ja vastab 39 tuumaelektrijaama või 62 kivisöeelektrijaama toodangule. Maailmas oli 2011. aasta lõpuks paigaldatud peaaegu 200 000 elektrituulikut. Tuuliku elueaks loetakse üldjuhul 20-25 aastat.

Vaadates tuuleenergia arengut lähiajaloo jooksul oli Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsiooni (The European Wind Energy Association - EWEA) hinnangul juba 2003. a maailma tuulikute koguvõimsus ületanud 30 000 MW-i, millest ¾ oli paigaldatud Euroopa Liidus. Selline kogus energiat suudab varustada üle 10 miljoni majapidamise. 2005. aastal moodustas maailma energiatoodangust vähem kui 1% tuuleenergia, ent 2008. aastal saadi tuuleenergiana juba 1-2% energia kogutoodangust maailmas. Rahvusvahelise Energiaagentuuri (International Energy Agency - IEA) 2012. a raporti kohaselt annab tuuleenergia aastaks 2017 taastuvenergia tootmises suuruselt teise panuse. Paljudes riikides kasvab ülemaailmne elektritootmine taastuvenergia allikatest, sh tuulest, järgmise viie aasta jooksul rohkem kui 40% ehk ligi 6400 teravatt-tunnile (TWh), mis on peaaegu 1,5 korda rohkem kui kogu elektritootmine USA-s, prognoosib IEA raport (IEA, 2012). Ühe megavatise tuuleenergia tootmisüksuse paigaldamise kulud on suurusjärgus 1 miljon USA dollarit ning sellest piisab 250-300 majapidamise varustamiseks energiaga.

Tuuleelektrijaamade tootmisvõimsus aastatel 1996-2011 (GWEC, global figures).

 

Kümme riiki, mis kasutavad koguhulgalt enim tuuleenergiat on Ameerika Ühendriigid, Hiina, Saksamaa, India, Prantsusmaa, Inglismaa, Hispaania, Itaalia, Taani ja Portugal. Seejuures paljud Ameerika Ühendriikide ja Inglismaa majapidamised kasutavad oma energia tootmiseks väiketuulikuid.

Tuuleenergia tootmisvõimsused kümne maailmas enam tuuleenergiat tootva riigi kohta detsembris 2010.a. (GWEC, global figures).


iDevide ikoon Vasta!

Mitu megavatti on 1 gigavatt? Mitu vatti see on?

iDevide ikoon Arvuta!

Mitu % tuuleelektrijaamade 2011. a võimsusest maailmas moodustab Euroopas toodetav tuuleelekter?