Energiaallikas päikeseenergia

Autorid: Siiri Velling, lektor ja Taavi Vaasma, doktorant

2012

 

Kõige levinuim, mugavam ja otsesem päikesekiirgusest saadava energia kasutusviis on ruumide kütmine ja valgustamine ning vee soojendamine pealelangeva päikesekiirguse toimel. Lisaks sellisele passiivsele päikeseenergia kasutamisele tuntakse ka aktiivseid päikeseenergiat ärakasutavaid süsteeme, milles kasutatakse päikeseenergiat kombineerituna mõne muu energiaallikaga. Võib väita, et päike on piiramatu taastuvenergia ressurss, mille rakendamiseks vajalike tehnoloogiate areng käib käsikäes päikeseenergiajaamade rajamisega.

Õpiobjekt

  • annab ülevaate päikeseenergia arengutest Eestis ja kogu maailmas;
  • käsitleb päikeseenergia erinevaid tehnoloogilisi lahendusi ja sisaldab illustreerivaid materjale nende kohta
  • analüüsib päikeseenergia eeliseid, puudusi ja mõju keskkonnale;
  • sisaldab küsimusi ja arvutusülesandeid materjali kinnistamiseks.

Õpiobjekti maht on 0,15 EAP (4 akadeemilist tundi õppija tööd) ja sihtrühmaks eelkõige keskkonnatehnoloogia bakalaureuseõppe üliõpilased.

Märksõnad: päikeseenergia, fotogalvaaniline element, päikesepaneel, päikesekollektor, aastane energiatarve.