Arvuti siseketta ja välismälu sünkroniseerimine

 

Programm Syncho2e.exe ja selle kasutamise üksikasjalik juhend Syncho2e.pdf on alla laetavad paketina Synchro2ee.zip.

 

Syncho2e on tööriist MS Windows all töötava arvuti siseketaste ja välismälu sünkroniseerimiseks kasutajale, kellele ei meeldi MS programm SyncToy. Programmifail Synchro2e.exe (e märgib eestikeelset varianti) ei vaja installeerimist ja võib asuda suvalise ketta või mälupulga suvalises kaustas.Topeltklõpsuga käivitamise ainus tulemus on lühijuhend ekraanil.Tavakasutusviisi puhul peab välismälus asuva kausta ikooni vedama hiire abil programmi ikooni peale. Välismäluks võib olla mälupulk, väline kõvaketas, võrguketas jne. Programm otsib samanimelist kausta arvuti siseketastelt järjekorras:

     1) C-ketta juurkaustast,

     2) kasutaja kaustast My Documents,

     3) kui D pole välismälu, siis D-ketta juurkaustast.

Kaustadloetakse samanimelisteks, kui juurkaustadest või kaustast My Documents lähtuvad teed on terves ulatuses ühesugused. Hiirega veetud kausta ja selle sisekettal asuvat nimekaimu nimetatakse paariskaustadeks. Programm teatab, millised kaustapaare ta kavatseb sünkroniseerida ja võimaldab Esc klahvi abil jätkamisest loobuda. Järgneb küsimus, kas sünkroniseerida ka alamkaustad. Olenevalt vastusest võrreldakse paariskaustade või paariskaustade ja nende kõigi sügavustega alamkaustade sisu ning ilmub teade, millised on kummalgi pool uued või uuendatud failid (ekraanil näidatakse kuni 32 faili igast liigist). Kui selliseid leitakse, siis peab kasutaja tegema valiku:

      S) salvestada uute ja uuendatud failide täielik nimekiri,

   MC) kopeerida uued ja uuendatud failid välismälust arvuti sisekettale,

   CM) kopeerida uued ja uuendatud failid arvuti sisekettalt välismällu,

   MR) kustutada välismälust prügikorvi failid, mida paariskaustas ei ole,

   CR) kustutada sisekettalt prügikorvi failid, mida paariskaustas ei ole,

   M0) kustutada välismälust taastumatult failid, mida paariskaustas ei ole,

   C0) kustutada sisekettalt taastumatult failid, mida paariskaustas ei ole,

     X) lõpetada töö ja sulgeda programm.

Ühe kausta asemel võib vedada programmi ikoonile ka mitu kausta korraga, siis töödeldakse järjekorras kõik veetud kaustad. Kausta asemel võib vedada ka tekstifaili (laiendiga .txt), mis sisaldab kaustade nimekirja. Nimekirja igas reas peab olema ühe sünkroniseeritava kausta tee alustades välismälu juurkaustast. Kõik veetud kaustad ja failid peavad asuma ühes ja samas välismälus ning kettatäht ja märgid :\ on soovitatav jätta kirjutamata.Prügikorvi (Recycle Bin) kustutamisel jälgitakse tavareegleid, mispuhul USB mälupulga failid kustutatakse taastumatult. Enne kustutamist küsib programm iga faili jaoks kinnitust. Kustutamist või säilitamist võib kinnitada kas failihaaval või kõigi nimekirja võetud failide jaoks korraga.Üldjuhul ei registreerita ega kopeerita faile, millel on tunnus Hidden või Sys, nime alguses ~$ ehk ~WRL, laiend .tmp ehk .lnk. Fail, mille laiend on .mp3, loetakse uuendatuks ainult siis, kui selle pikkus on muutunud. Kui fail jääb mingi takistuse tõttu (uuendatav fail on avatud, sellel on tunnus ReadOnly, faili nimi ei vasta reeglitele või on Recycle Bin-i jaoks liiga pikk, ketas tõrgub jne.) kustutamata või kopeerimata, siis ilmub ekraanile vastav teade. Kopeerimata jäävad ka konfliktsed failid, kus paarisfailidel on samad nimed ja salvestusajad, kuid erinevad pikkused (seda võib põhjustada viirus). Konfliktsete failide nimekiri salvestatakse automaatselt välismälu juurkausta erifaili synchro2problematic.txt. Teistsugustel põhjustel kustutamata või kopeerimata jäänud failide nimekiri salvestatakse töö lõpus erifaili synchro2unprocessed.txt. Kui erifail on eelmisest korrast olemas, siis lisatakse uus info vastava faili lõppu. Soovitus: Kui kasutaja ei ole kindel kõigi failide kopeerimise vajaduses, siis võiks alustada operatsioonist S ja uurida lähemalt failide nimekirja. Lisavõimalusi ja tehnilisi üksikasju kirjeldab dokument Synchro2e.pdf.