06. juuni 2003. a.
Nimed asendatud koodidega 07. oktoober 2003. a.
ÕPPEAINE ON LÕPETATUD,
H. Tammeti juures enam eksamitööd teha ei saa, referaadi või koduülesannete esitamine võimaldab aga neljal üliõpilasel saada protokolli positiivse hinde:


 
K1
K2
Ref
Har
Sem
Eks
Sum
RA
35
17
-
19
33
28
61
OK
27
34
5
x
27+x
32
59+x
TS
22
23
-
10
22
26
58
ES
36
45
-
18
40
56
96

Ülejäänud võlglaste vahetulemused on kustutatud.

Sem = (3/11)*(K1+K2) + 2*Ref + Har,  Sum = Sem + Eks - trahv.  Normid:

F+ E E+ D D+ C C+ B B+ A
40 45 50 55 65 70 80 85 95 100