Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika instituut
Soojusõpetuse loengud
2002. a. kevadsemestril
Professor Hannes Tammet

Käesolevale loengukonspektile vastav õppeaine oli Tartu Ülikooli õppekavas viimast korda 2002. a. kevadel. Olgugi et vastavaid loenguid enam ei peeta, jääb konspekt veebis avaldatuks nii varem soojusõpetuse loenguid kuulanud ülõpilaste kui ka asjahuviliste jaoks. Siinkohal peab aga hoiatama, et avaldatud failid ei ole kaugeltki piisav materjal aine iseseisvaks õppimiseks. Nendes on salvestatud loengutes kasutatud kilede koopiad, mis sisaldavad illustratsioone, võrrandeid, definitsioone ja enamasti ka minimaalseid selgitusi. Nii mõneltki kilelt võib lugeja pettumusega leida vaid loengu kava, millele sisu lisandus loengul ainult suulises esituses. Loengutes oli oluline osa näidetel, mis kiledel pole pea kuskil lahti kirjutatud, vaid ainult nimetatud.

Failide vaatamiseks peab arvutisse olema internetilehitseja kõrvale installeeritud vabaprogramm Adobe Acrobat Reader. Soovitus lugemiseks: hea monitori korral valige "Acrobat Reader"-i "View" menüüst või akna alumisel ribal olevat ikooni kasutades "Facing Pages", kehva monitori korral aga "Single Page" ja "Fit Visible". Loengukilede pdf-failid on formaadi tõttu trükkimiseks ebasobivad. Sellepärast on sama materjal avaldatud ka trükikõlbulike doc-failide kujul. Dokumentide formaat on optimeeritud 300 dpi printeri jaoks. Teistsuguse lahutusvõime puhul võib esineda iluvigu.

1.   Sissejuhatus, mis sisaldab ka loengute kava
2.   Füüsikalise suuruse mõiste
3.   Energia ja soojushulk
4.   Temperatuur (vt. ka termomeetri ajalugu)
5a. Homogeense süsteemi termodünaamika p. 1-11
5b. Homogeense süsteemi termodünaamika p. 12-24
6a. Gaasi molekulaarkineetiline mudel p. 1-10
6b. Gaasi molekulaarkineetiline mudel p. 11-22
7.   Ülekandenähtused gaasides
8a. Faasid ja agregaatolekud p. 1-11
8b. Faasid ja agregaatolekud p. 12-17

50 ülesannet soojusõpetusest (materjal harjutustundideks)

Trükkimiseks sobivad doc-failid:
1. Sissejuhatus koos loengute kavaga ja peatükk 2  (6 lehekülge, need saab iga üliõpilane ka väljatrükitud kujul).
2. Peatükid 3...5 (20 lehekülge).
3. Peatükid 6 ja 7 (18 lehekülge).
4. Peatükk 8 (14 lehekülge)
.
Teated üliõpilastele

©Tartu Ülikool, Hannes Tammet, 7. oktoober 2002.a.