Buddenbrock, Gustav Johann

Permanent URI for this collection

5.09.1758-14.12.1821
Jurist. Õppinud Königsbergis ja Göttingenis. Seejärel kohtunik, Liivimaa maamarssal ja maanõunik. Osales Liivimaa talurahvaseaduste väljatöötamisel. Tartu ülikooli audoktor 1816

Browse