Now showing items 5143-5162 of 75574

  • Autograaf Kloropolski'le 

   Seljan, Dragutin (1800)
   Seljan Dragutini teose Literature Ilirske tiitelleht ning selle pöördel autori pühendus Kloropolski'le ning kellegi märkmed autori kohta
  • Autograaf luuletus 

   Lobethan, Friedrich Georg August (1789)
   Lobethani käega kirjutatud Kleisti luuletus pühendusega tundmatule
  • Autograaf luuletus 

   Hiller, Ferdinand (1848)
   G. Kinkel'i luuletus ning F. Hilleri autogramm kuupäevaga
  • Autograaf luuletus tundmatule 

   Schröder, Sophie (1700)
   Fr. Schilleri värss autogrammiga
  • Autograaf luuletus tundmatule 

   Schramm, Julius (1852)
   J. Schrammi käega kirjutatud Jacopo Sannazzaro luuletus, Schrammi autogrammi ja kuupäevaga
  • Autograaf luuletusega 

   Hebbel, Christine (1851)
   J. W. Goethe luuletus Ch. Hebbeli autogrammi ja kuupäevaga
  • Autograaf miss J. D. Goddard'ile 

   Pickering, John (1834)
  • Autograaf noodikirjaga 

   Pugni, Cesare (1851)
   Omakäeline noodifragment kuupäeva ja allkirjaga
  • Autograaf noodikirjaga 

   Gardoni, Italo (1850)
   Omakäeline noodirida romansist Le Lac autogrammija kuupäevaga
  • Autograaf noodikirjaga 

   Romberg, Bernhard (1700)
   Omakäeline noodirida tekstiga Ist es nicht ein jämmerlich Ding um des Menschen Leben ning autogramm
  • Autograaf noodikirjaga 

   Berlioz, Hector (1847)
   Omakäeline noodirida Fantastilisest sümfooniast autogrammiga. Daatum avril 1847 lisatud sulgudes pliiatsikirjas
  • Autograaf noodikirjaga 

   Saloman, Siegfried (1851)
   Omakäelised noodiread S. Salomani teostest kuupäeva ning autogrammiga
  • Autograaf noodikirjaga 

   Grisi, Giulia (1850)
   Omakäeline noodirida ooperist Puritaanlased autogrammi ja kuupäevaga
  • Autograaf noodikirjaga 

   Haydn, Joseph (1800)
   J. Haydni autogramm ja omakäeline noodirida 1801.a. lõpetatud oratooriumist Seitse lunastaja sõna ristil , kirjutatud J. Haydni klaveriteoste esimese väljaande(Leipzig, Breitkopf ja Hertel,1800) portreega tiitellehele. ...
  • Autograaf noodikirjaga 

   Balfe, William (1850)
   Omakäeline noodirida kuupäeva ja autogrammiga
  • Autograaf noodikirjaga 

   Schulhoff, Julius (1851)
   2 rida omakäelist noodikirja kuupäeva ja autogrammiga
  • Autograaf noodikirjaga 

   Persiani, Fanny (1850)
   Omakäeline noodikiri autogrammi ja kuupäevaga
  • Autograaf noodikirjaga 

   Heinemeyer, Christian (1850)
   Omakäeline noodirida kuupäeva ja autogrammiga
  • Autograaf noodikirjaga Ch. Fehleisen`ile 

   Leonard, Hubert (1853)
   Kolm omakäelist noodirida pühendusega adressaadile autogrammi ja kuupäevaga
  • Autograaf Nummers'ile 

   Kozlov, Ivan (1700)