Now showing items 21-40 of 382

  • Agrawali, Kayali ja Saxena teoreem algarvulisuse kohta 

   Räni, Ave (Tartu Ülikool, 2013)
   This bachelor’s thesis gives an overview about prime numbers and different methods how to determine if an integer is prime or composite. It is based on Andrew Granville’s article "It is easy to determine if a given integer ...
  • Integraali keskväärtusteoreemid: keskväärtust määravate punktide asümptootiline käitumine 

   Maadik, Inger-Helen (Tartu Ülikool, 2013)
   The purpose of this thesis is to study the asymptotic behaviour of intermediate points in mean value theorems for integrals. The most simple mean value theorem states that if f : [a; b] ! R is a continuous function then ...
  • Täisarvuliste maatriksite Smithi normaalkuju 

   Loit, Kätlin (Tartu Ülikool, 2013)
   This bachelor’s thesis gives an overview of the Smith normal form for integral matrices, i.e. matrices whose entries are integers. This normal form is a diagonalization that exists for any integral matrix and, moreover, ...
  • DNA metülatsioon: normaliseerimine ja analüüs 

   Kasela, Silva (Tartu Ülikool, 2013)
   Käesoleva magistritöö tulemusel tutvustati DNA metülatsiooni ja selle normaliseerimis- ning analüüsimismeetodeid, viidi läbi põhjalik analüüs eeltöötlusest kuni lõpliku analüüsini. Tulevikus oleks huvitav veel erinevalt ...
  • Joonteparvede mähisjooned 

   Org, Riina (Tartu Ülikool, 2013)
   The point of this bachelor’s thesis is to explore the envelopes of family of curves and curves characteristic points on the plane. In this thesis it has been studied enveloping surface of family of spheres (cone of sound ...
  • Osakeste parvega optimeerimise rakendamine elektribörsil 

   Rakaselg, Gerda (Tartu Ülikool, 2013)
   This bachelor thesis consists of giving an overview of the electircity market in Estonia, introducing the method of particle swarm optimization (PSO) and implementing PSO on a problem associated with electricity ...
  • Absoluutselt summeerivad operaatorid ruumil B (F) 

   Izotova, Jekaterina (Tartu Ülikool, 2013)
  • Dünaamiliste süsteemide ja geneetika mudelid 

   Lillo, Karin (Tartu Ülikool, 2013)
   Dynamic systems are systems, which develop or change in time. With every model in this thesis there is given a story about the origin of given system or equation and necessary information. In addition to models there are ...
  • Matemaatika võimalikest rakendustest muusikas 

   Simson, Mai (Tartu Ülikool, 2013)
   The aim of this bachelor’s thesis is to give an overview of some mathematical applications which can be used in music. The thesis is mainly based on three books: “Simple Gamma” by Georgi Evgenevitš Šilov, “Occidents’ ...
  • DEA meetodi rakendamine Kagu-Eesti gümnaasiumide efektiivsuse hindamisel 

   Muru, Liina (Tartu Ülikool, 2013)
   The aim of this Bachelor Thesis is to introduce Data Envelopment Analysis method and to apply it to the secondary schools of Southeastern Estonia. DEA method is a mathematical method that calculates the efficiency by solving ...
  • Algebraliste võrrandite lahenduvus radikaalides 

   Paas, Raido (Tartu Ülikool, 2013)
   In the thesis we studied the problem of solving the algebraic equations by radicals { a problem which has interested mathematicians for centuries. In particular we studied the group theory and the eld theory which ...
  • Rändkaupleja ülesande lahendamine sipelgaalgoritmiga 

   Laas, Teele (Tartu Ülikool, 2013)
   Complex combinatorial optimization problems have arised in many different fields. However, often this kind of problems are very hard to solve in practice, scientists have worked out many algorithms for solving combinatorial ...
  • Murrulised tuletised 

   Heinsalu, Märten (Tartu Ülikool, 2013)
   This thesis consists of five parts. The first section contains definitions and theorems that are needed in following sections. These mostly regard Euler’s gamma and beta functions. This includes the domain of Euler’s ...
  • Matemaatika-informaatikateaduskonna bakalaureuseastme üliõpilase kirjeldus ja õppetöö tulemusi ennustavad tegurid 

   Rööp, Madli (Tartu Ülikool, 2013)
   Käesolevas töös anti ülevaade sellest, kuidas muutus keskmise Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna tudengi õppeedukus bakalaureuseõppe jooksul; kirjeldati võimalikke ennustajaid valitud erialale õppima jäämisele ...
  • On Semigroups Amalgams 

   Rahkema, Kristiina (Tartu Ülikool, 2013)
   Consider two groups G1 and G2 intersecting in a common subgroup U. Can we find a group W such that G1 and G2 are contained in it and their intersection is still U? More formally, one asks if the group amalgam [U;G1,G2] is ...
  • Interpoleerimine kuupsplainidega 

   Koovit, Annika (Tartu Ülikool, 2013)
  • Kvaasi-aritmeetilised keskmised ja Lagrange'i keskmised 

   Päll, Kärt (Tartu Ülikool, 2013)
   In this thesis, a continuous function is called a proper mean if it is symmetric, reflexive and monotonic. We mainly observe quasi-arithmetic and Lagrangian means. Lagrangian means are de ned as means obtained from ...
  • Matemaatilisest mõtlemisest 

   Murruste, Markus (Tartu Ülikool, 2013-05-31)
  • MDL-meetod diferentsiaalselt metüleeritud regioonide tuvastamiseks 

   Märtens, Kaspar (Tartu Ülikool, 2013-06-06)
   Bioloogilist huvi pakub küsimus, millised tegurid reguleerivad geenide avaldumist. DNA metülatsioon on üks mitmetest mehhanismidest, mida rakkudes kasutatakse geenide vaigistamiseks. Metülatsioon omab funktsionaalset rolli ...
  • Eksponentsiaalse silumise meetodid aegridade prognoosimiseks 

   Mägi, Kädi (Tartu Ülikool, 2013-06-06)
   Inimestele on alati huvi pakkunud tulevik, siiani otsitakse võimalusi, kuidas saada võimalikult täpseid ennustusi parasjagu huvipakkuvale valdkonnale. Käesolevas töös on uurimise alla võetud eksponentsiaalse silumise ...