20.11.1826 Riga-11.12.1910 Kiel. Baltisaksa ajaloolane.
Õppis Tartu ülikoolis ajalugu, seejärel toimis Riias koolijuhina. Pöördus Tartusse tagasi, ülikooli eradotsendina oli ühiskondlikult aktiivselt tegev.
1858-1863 geograafia ja statistikaprofessor, 1863-1869 ajalooprofessor.
Vaadetelt esindas baltisaksa konservatiivset suunda (baltische Patriotismus), kaitses balti erikorda, tõlgendas ajalugu baltisaksa aadli vaatepunktist. Oli Õpetatud Eesti Seltsi president, toimetas ajalehte Dorpater Tagesblatt.
1861-1885 avaldas 11 köitelise allikapublikatsioonide kogu "Quellen zur Geschichte ..."
Pärast ägedat vaidlust Juri Samariniga tagandati ametitest ja sunniti Venemaalt lahkuma. Tegeles Saksamaal arhiiviuuringutega, 1874-1907 Kieli ülikooli professor.

Recent Submissions

View more