20.04.1836 Rostock- 26.03.1898 Rostock, farmatseut.
1858 apteeker, 1861 Dr Phil. Kutsuti 1862 Peterburi, kus toimetas väljaannet "Pharmaceutische Zeitschrift für Russland", asutas ja juhatas farmaatsialaborit.
1864-1894 Tartu ülikooli farmaatsiaprofessor, 1882-87 prorektor. Siirdus venestamise tõttu tagasi Saksamaale.
Pani aluse ravimtaimede fütokeemiale, temalt pärinevad kohtukeemia uurimismeetodid. Uuris mitmete maade ravimtaimede koostist, avaldades ca 1200 taimekirjelduse

Recent Submissions