Show simple item record

dc.contributor.authorVisk, Urmo
dc.date.accessioned2007-05-31T06:01:25Z
dc.date.available2007-05-31T06:01:25Z
dc.date.issued2007-05-31T06:01:25Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/2721
dc.description.abstractParaterfenüül on aine, mis allpool 193 K muutub ferroelastseks. Magistritöös mõõdeti pentatseeniga dopeeritud paraterfenüüli spekter eri domeenides eraldi. Kui ergastuseks kasutati polariseerimata valgust, siis olid spektrid mõlemas domeenis ühesugused. Varasemates töödes pole eristatud paraterfenüüli domeene ja mõõdetud on mõlema domeeni summaarset spektrit. Paraterfenüüli ferroelastsel faasisiirdel jälgiti polarisatsioonmikroskoobis domeeniseina suhtes 45º all oleva frondi liikumist kristallis. Teoreetiliselt ei saa sellise nurga all kristallis ferroelastset domeeniseina eksisteerida. Front võib olla seotud plaadikujuliste antifaasidomeenide tekkega faasisiirde esimeses etapis. Ergastades paraterfenüüli domeene polariseeritud valgusega, leiti pentatseeni molekulide orientatsioonid paraterfenüüli kristalli y – telje suhtes. Leiti, et spektrijooni tekitavad lisandid paiknevad domeenide sees lausaines, mitte domeeniseintes ega kristalli defektides. Katsetulemustest järeldub, et iga spektrijoont tekitab kaks erineva orientatsiooniga pentatseeni molekuli. Kui paraterfenüül on ferroelastses faasis, siis tekitavad selle spektri kaheksa erineva orientatsiooniga pentatseeni molekulid. Siiani arvati, et spektri tekitavad nelja eri orientatsiooniga pentatseeni molekulid. Katsest mõõdetud pentatseeni molekuli orientatsioonid on tegelikult kahe pentatseeni molekuli pöördenurkade kaalutud keskmised, kus kaaludeks on pentatseeni molekulide ostsillaatorjõud. Spektrijooni O1, O2 ja O3 tekitavate pentatseenipaaride keskmine orientatsioon paraterfenüüli y – telje suhtes ühes domeenis on vastavalt +15º, –15º ja –15º. Teises domeenis on nurgad vastupidiste märkidega. Spektrijoont O4 tekitavate pentatseeni molekulide keskmine pöördenurk paraterfenüüli y – telje suhtes on ühes domeenis on +10º ja teises domeenis –23º. Katseandmetest pole võimalik arvutada molekulide vahelist nurka penatseenipaarides.et
dc.language.isoetet
dc.subjectpentatseeniga dopeeritud paraterfenüül, pentatseen, paraterfenüül, polarisatsioon, spektroskoopia, laserspektroskoopia, polarisatsioonspektroskoopia, ferroelastsus, ferroelastsed domeenid, antifaasidomeenid, faasisiireet
dc.subjectpentacene doped paraterphenyl, pentacene, paraterphenyl, polarization, spectroscopy, laser spectroscopy, polarization spectroscopy, ferroelasticity, ferroelastic domains, antiphase domains, domains, phase transitionset
dc.subjectPentacen dopierte Paraterphenyl, Pentacen, Paraterphenyl, Polarisation, Spektroskopie, Laserspektroskopie, Polarisationspektroskopie, Ferroelastizität, ferroelastische Domäne, Antiphasendomäne, Domäne, Phasenübergängeet
dc.titleDopeeritud ferroelastse paraterfenüüli kristalli mikrospektroskoopiaet
dc.title.alternativeMicrospectroscopy of Doped Ferroelastic Paraterphenyl crystalset
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record