Show simple item record

dc.contributor.authorTartu Ülikool
dc.contributor.editorKotik, Mihhail, toimetaja
dc.date.accessioned2012-10-19T12:58:45Z
dc.date.available2012-10-19T12:58:45Z
dc.date.issued1974
dc.identifier.otherPer.A-1169
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/27648
dc.description.tableofcontents• А. Лунге. Опыт изучения связей между умственными способностями и успеваемостью • A. Lunge. Katse uurida seost vaimsete võimete ja õppeedukuse vahel. Resümee • A. Lunge. A study of relations between the pupils' mental abilities and school performance. Summary • К. Тойм. Вербальные предпосылки социальной перцепции • K. Toim. Sotsiaalse pertsetsiooni verbaalsed eeldused. Resümee • K. Toim. Verbal premises of social perception. Summary. • M. Котик. О переживаниях значимости как регуляторе деятельности • M. Kotik. Olulisuse tunnetus tegevuse regulaatorina. Resümee • M. Kotik. On the experience of significance as the regulator of activity. Summary • X. Кайдро, M. Котик. О связи между значимостью деятельности и воздействием шумов • H. Kaidro, M. Kotik. Tegevuse tähtsuse ja müra mõju vahelisest seosest. Resümee • H. Kaidro, M. Kotik. On the relationship between significance of behavior and influence of noise.Summary. • А. Луук, Я. Хуйк. Саккадические движения глаз и зрительное восприятие: обзор зарубежных исследований за 1968—1972 гг. • Luuk, J. Huik. Sakaadilised silmaliigutused ja nägemistaju: ülevaade välismaistest uurimustest aastatel 1968-1972. Resümee. • Luuk and J. Huik. Saccadic eye movements and visual perception: survey of the literature published abroad during 1968-1972. Summary • Я. Вальсинер, X. Миккин. Невербальная коммуникация в диадах (по материалам экспериментальных исследований за рубежом) • J. Valsiner, H. Mikkin. Mitteverbaalne kommunikatsioon diaadilises suhtlemises. Resümee • J. Valsiner, H. Mikkin. Nonverbal communication in dyads. Summary • Ю. Аллик. Существование и взаимодействие детекторов в зрите льном восприятия человека (по материалам зарубежных работ) I • J. Allik. Detektorite olemasolust ja nende omavahelisest sõltuvusest inimese nägemistajus (1). Resümee • J. Allik. On the existence of detectors and their interrelations in human visual perception (1). Summary • Ю. Аллик. Существование и взаимодействие детекторов в зрительном восприятии человека (по материалам зарубежных работ) II • J. Allik. Detektorite olemasolust ja nende omavahelisest sõltuvusest inimese nägemistajus (2). Resümee • J. Allik. On the existence of detectors and their interrelations in human visual perception (2). Summary • П. Тульвисте. Обзор межкультурных исследований зрительного восприятия • P. Tulviste. Nägemistaju kultuuridevaheliste võrdluste ülevaade. Resümee • P. Tulviste. A review of cross-cultural studies in visual perception. Summary • К. Ятса. О психологических взглядах профессора Дерптского университета В. Ф. Чижа. • K. Jatsa. Tartu Ülikooli professori V.F.Tšiži psühholoogia-alastest vaadetest. Resümee. • K. Jatsa. On the psychological views of Professor V.F. Tschish of Tartu University. Summary. • X. Кайдро. Комплексная аппаратура для измерения времени реакции у группы испытуемых, предназначенная для проведения практикумов • H. Kaidro. Kompleksne aparatuur grupi katseisikute reaktsiooniaja määramiseks. Resümee • H. Kaidro. A complex experimental device for studying human reaction time. • Содержание
dc.description.urihttp://tartu.ester.ee/record=b1271946~S1*estet
dc.language.isoru
dc.language.isoen
dc.publisherTartu Riiklik Ülikoolet
dc.relation.ispartofseriesTartu Ülikooli toimetised; vihik 335
dc.subjectTartu Ülikoolet
dc.subjectjätkväljaandedet
dc.subjectpsühholoogiaet
dc.subjectartiklikogumikudet
dc.titleTöid psühholoogia alalt. III = Studies in psychology = Труды по психологииet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record