Now showing items 21-40 of 69

  • Performansiteater: mõiste ja eripära 

   Parmakson, Annemari (Tartu Ülikool, 2015)
   Performansiteater on postdramaatiline teatriliik, milles on performansikunstist pärinevaid vormilisi, ideoloogilisi ja kontseptuaalseid elemente. Need iseloomulikud jooned kulgevad 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse ...
  • Maurice Maeterlincki "Sinilinnu" lavastused Pärnu teatris Endla 

   Lehtsaar, Ulla (Tartu Ülikool, 2015)
   Maeterlincki sümbolistlik tekst annab tõlgendusvõimalusi igale ajastule. See on kindlasti üks põhjus, miks Moskva Kunstiteater mängib Konstantin Stanislavski „Sinilinnu” lavastust tänini, juba 107 aastat. „Sinilinnu“ ...
  • Näitleja rolliloome semiootiline analüüs "Utoopia ranniku" lavastuste näitel 

   Kalmre, Maarja (Tartu Ülikool, 2015)
   Käesolevas bakalaureusetöös uuriti semiootiliselt näitleja rolliloomet. Selleks rakendati Patrice Pavisi lähivaatelist meetodit kolme lavastuse näitlejatöödel. Lavastused põhinesid Tom Stoppardi "Utoopia ranniku" triloogial. ...
  • Kalju Komissarov kui teatripedagoog: sissevaade esimese semestri näitlejameisterlikkuse tundidesse 

   Sikk, Triinu (Tartu Ülikool, 2015)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida teatripedagoog Kalju Komissarovi esimese semestri näitlejameisterlikkuse tunde Viljandi Kultuuriakadeemias, analüüsides ja lahti kirjutades tundide lähtepunkte ning kasutatud ...
  • Teatripedagoogiline töö Saksa ja Eesti teatrites 

   Erepuu, Liisbet (Tartu Ülikool, 2015)
   Käesoleva bakalaureusetöö peaeesmärk oli selgitada Saksa teatrite näitel teatripedagoogilise töö sisu ja eesmärki ning analüüsida sellest lähtuvalt Eesti teatrites tehtavat haridustööd. Kõrvaleesmärk oli laiendada termini ...
  • Pink Floydi "The Wall" kui kultuurietendus ja selle funktsioonid 

   Maarits, Merit (Tartu Ülikool, 2015)
   Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida Pink Floydi „The Wall’i“ Berliini kontserti kui kultuurietendust ning määratleda selle sotsiaalsed funktsioonid. Täpsustavate eesmärkidena on määratletud kontserdi ja teatri ...
  • Mati Undi "Täna õhta viskame Lutsu" tegelaskonna analüüs 

   Puusepp, Juuli (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöö uurimiskeskmeks on Mati Undi näidend “Täna õhta viskame lutsu”. Teos on kirjutatud Oskar Lutsu teoste motiividel. Töö fookuses on eelkõige näidendi tegelaskond.Töö koosneb neljast sisupeatükist. Esimene ...
  • Heli- ja muusikaline kujundus sõnateatris. Lavastused "Kurbus ja rõõm kaelkirjakute elus", "Estoplast" ja "Kõnts" 

   Talvik, Liivia (Tartu Ülikool, 2016)
   Käesolev uurimistöö analüüsib heli- ja muusikalist kujundust sõnalavastustes. Töö rõhuasetus on seatud auditiivsetele väljunditele seetõttu, et ei helidele ega ka muusikale ei pöörata piisavalt tähelepanu sõnalavastustes. ...
  • Mirko Rajase lavastuse "Lemuel Pitkini demonteerimine" erinevad mänguruumid 

   Paas, Merit (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöö koosneb Mirko Rajase lavastuse „Lemuel Pitkini demonteerimine“ analüüsist ning selle mänguruumide kirjeldusest. Lavastus põhineb Nathanael Westi satiirilisel romaanil „A Cool Million“, mis avaldati aastal ...
  • Eesti repertuaariteatrite koosseisulised näitlejad 2014. aasta kevadel 

   Sibrits-Bondarenko, Heili (Tartu Ülikool, 2016)
   Siinse uurimuse üheks fookuseks on küsimus, mis kooli on lõpetanud Eesti riigilt tegevustoetust saavates teatrites töötavad palgalised näitlejad. Lisaks huvitavad mind järgmised küsimused: milline on eesti repertuaariteatrites ...
  • VAT Teatri lavastuste "Netis sündinud" ja "Web Demon" valmimisprotsess 

   Võsu, Britta (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade VAT Teatri lavastuste ,,Netis sündinud’’ ja ,,Web demon’’ valmimisprotsessist. Protsessi puhul keskendun erinevatele viisidele, kuidas lavastuste sihtgruppe kaasati lavastuste ...
  • Inspitsiendi töö teatris 

   Lass, Raili (Tartu Ülikool, 2016)
   Käesolev töö uurib inspitsiendi ameti kujunemist läbi ajaloo selliseks, nagu see on tänapäeval, ning otsib kaasaja eesti inspitsientide kogemuse põhjal selle ameti üldiseid iseloomulikke jooni. Samuti on kirjeldatud ...
  • Lasteooper Eestis ja selle tulevik saksa lasteooperi näitel 

   Schneider, Fanny (Tartu Ülikool, 2016)
   Bakalaureusetöö eesmärk on defineerida mõiste lasteooper ja uurida lähemalt, mis on selle nii esteetiline kui ka pedagoogiline väärtus. Sellest tulenevalt on esimene teoreetiline peatükk pühendatud lasteooperi mõistele ...
  • Dokumentaalteater Eestis lavastuse "45 339 km2 raba" näitel 

   Sulu, Regina (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö keskmes on dokumentaallavastus “45 339 km2 raba”, mis sündis lavastaja Laura Metsa ning dramaturg Andra Teede koostöös. Lavastus esietendus 21. novembril 2015 Endla teatri Küünis ning keskendub ...
  • Ooperi kajastamine ajakirjas Teater. Muusika. Kino aastatel 2015-2016 

   Maksim, Marie-Katharine (Tartu Ülikool, 2017)
   Bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade ooperižanri kajastamisest trükimeedias, võttes aluseks ajakirja Teater. Muusika. Kino 2015. ja 2016. aasta väljaanded. Kuuväljaanne võimaldab teemade ja sündmuste põhjalikumat ...
  • Varjuteatri esteetika 

   Solnik, Iris (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesolev töö uurib varjuteatri kujunemise ajalugu ning annab laiema ülevaate varjuteatri esteetikast. Töö eesmärk on vaadata, kuivõrd varjude kasutamine teatrikeelt avardab või kitsendab ning milliste vahenditega ja kuidas ...
  • Andres Noormets autorlavastajana 

   Lokk, Alice (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida Andres Noormetsa kui autorlavastajat kolme lavastuse põhjal. Analüüs keskendub kolmele Vanemuises etendunud lavastusele – „Othello“ (2016), „Suluseis“ (2016) ja „Lapsepõlvebänd“ ...
  • Dokumentaalteatri vahendid lavastustes ,,Varesele valu...”, ,,Harakale haigus...” ja ,,Teisest silmapilgust” 

   Martin, Annabel (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesolevas bakalaureusetöös analüüsin dokumentaalteatri vahendeid lavastustes ,,Varesele valu...”, ,,Harakale haigus...” ja ,,Teisest silmapilgust”. Töö eesmärgiks on selgitada, milles väljendub analüüsitavate lavastuste ...
  • 2013. aasta algupärased laste- ja noortenäidendid 

   Lundre, Madis (Tartu Ülikool, 2017)
   Käesoleva töö üks eesmärk on luua varasemate kirjanduslooliste käsitluste põhjal kronoloogiline ülevaade eesti laste- ja noortenäidendist eri perioodidel. Teine eesmärk on analüüsida 2013. aastal kirjutatud laste- ja ...
  • Seksi kujutamine Eesti teatris lavastuste „Laineid murdes“, „Don Juan“ ja „Peks mõisatallis“ näitel 

   Jurtom, Liisa (Tartu Ülikool, 2018)
   Bakalaureusetöö eesmärk on uurida, kuidas Eesti teatris seksi kujutatakse. Peamised küsimused, millele uurimuses vastuseid leida soovitakse, on: milliste märkide abil seksi kujutatakse; mis tähendust need märgid omavad; ...