Recent Submissions

 • 224 etendust ühe aastaga: Kinoteatri eksperimendi ehk Alissija-Elisabet Jevtjukova teatrikogemuse analüüs 

  Annus, Lisanna (Tartu Ülikool, 2021)
  2017.-2018. aasta jooksul toimus Kinoteatri korraldatud ainulaadne teatrieksperiment, mille käigus üks teatrivaataja vaatas 2018. aasta jooksul ära kõik Eestis esietenduvad professionaalsete teatritegijate uuslavastused. ...
 • Suhtlemisoskuste arendamine foorumteatri abil 

  Malken, Birgit (Tartu Ülikool, 2020)
  Foorumteater on probleemilahendusmeetod, mis võimaldab rõhutud inimesel näha erinevaid viise oma probleemide lahendamiseks; samuti ka nende lähenemiste tagajärgi. Foorumteater on korduvalt olnud kasutusel sotsiaalsete ...
 • Labürintteater 

  Pajo, Marta (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöös antakse ülevaate labürintteatrist kui etenduskunsti vormist, tuues sisse nii teoreetiline kui teatripraktiline kontekst. Analüüsitakse Labürintteatriühendus G9 lavastusi perioodist 2013-2018 ja neile omaseid ...
 • Nimitegelase maskuliinsed omadused 21. sajandi "Kalevipoja" lavastustes 

  Uusna, Kristin (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöös uuritakse Kalevipoja tegelast, tema kujutamist Kreutzwaldi eeposes ja kolmes teatrilavastuses - Andrus Kivirähki "Kalevipoeg" Rakvere Teatris, Markus Zohneri "Kalevipoeg" VAT Teatris ja Vanemuise "Kalevipoeg" ...
 • Koomika William Shakespeare'i komöödiates "Tõrksa taltsutus" ja "Windsori lõbusad naised". Näidendid, adaptatsioonid ja lavastused 

  Vink, Anu (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöö keskendub kahele William Shakespeare'i komöödiale - "Tõrksa taltsutus" ja "Windsori lõbusad naised". Töös uuritakse, millised on peamised koomikavõtted, mida Shakespeare on neis kahes komöödias kasutanud, ...
 • Rolliloome drag'is Tallinna drag-kuningannade näitel 

  Siniallik, Madlen (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö uurimisobjektiks on drag kui stereotüüpidel põhinev esinemisvorm ning töö eesmärgiks on uurida eesti drag-maastikku ja rolliloomet drag’is. Vaatluse all on kolm Tallinna drag-kuningannat. Bakalaureusetöö ...
 • Religiooni kujutamine teatris lavastuse „Märter“ näitel 

  Kokk, Karmel Helena (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärk on kaardistada religiooni positsiooni ja fundamentalismi Eestis, analüüsida, kuidas tegeleb teater ühiskondlikult aktuaalsete teemadega ja milline on selle retseptsioon kriitikas. Töö on jagatud ...
 • Eesti näitlejate ootused teatrikriitikale 

  Reinthal, Tuuli (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade Eesti teatrikriitika seisust 21. sajandil ja teada saada, mis on Eesti näitlejate jaoks teatrikriitika. Bakalaureusetöö annab ülevaate teatrikriitika seisust Eesti kriitikute ...
 • Pidulik õhtusöök kui kultuurietendus 

  Preitof, Seidi (Tartu Ülikool, 2019)
  Käesolev bakalaureusetöö vaatleb restoranis Joyce 2018. aasta 13. novembril toimunud kontsert-õhtusööki kui kultuurietendust, toetudes teatriteoreetiku ja lavastaja Richard Schechneri sõnastatud etendusuuringute ...
 • Maakonna teatrielu Hiiumaa näitel 

  Kivi, Helen (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade Hiiumaa teatrielust. Teatrielu siin kontekstis tähendab eelkõige professionaalsete teatrite tegevust saarel, vähesel määral ka kohalikku harrastustegevust. Struktuurilt jaguneb ...
 • Meeste ja naiste keeleline representatsioon Andrus Kivirähki näidendites 

  Pullerits, Anett (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö ,,Meeste ja naiste keeleline representatsioon’’ ühendab keele- ja kirjandusteaduse, uurides, kas ja millistes aspektides Andrus Kivirähki näidendite ,,Isamaa pääsukesed’’, ,,Vombat’’ ning ,,Eesti matus’’ ...
 • Atmosfääri psühhofüüsiline tajumine: heli- ning valguskujunduse analüüs Tartu Uue Teatri lavastuste „Baskin ehk nalja põhivormid“, „#DigitalHatsGame“ ja „Siil udus“ näitel 

  Kandima, Kristi (Tartu Ülikool, 2019)
  Käesolev töö keskendub lavastuse atmosfäärile ning selle eesmärgiks on uurida, kuidas muusika, helid ning valgus panustavad atmosfääri loomesse. Töö uurib, milliseid tundmusi tekitavad vaatajas muusika, heli, valgus, kuidas ...
 • "Aadama õunad" - film ja lavastus 

  Liivik, Marten (Tartu Ülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö uurib võrdlevalt Taani režissööri Anders Thomas Jenseni 2005. aastal valminud filmi „Aadama õunad“ja Kinoteatri 2016. aasta lavastust, otsides vastust peamistele küsimustele: missuguseid teemasid filmis ja ...
 • Seksi kujutamine Eesti teatris lavastuste „Laineid murdes“, „Don Juan“ ja „Peks mõisatallis“ näitel 

  Jurtom, Liisa (Tartu Ülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö eesmärk on uurida, kuidas Eesti teatris seksi kujutatakse. Peamised küsimused, millele uurimuses vastuseid leida soovitakse, on: milliste märkide abil seksi kujutatakse; mis tähendust need märgid omavad; ...
 • Naistegelased Piret SG loomingus 

  Porovart, Laura (Tartu Ülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö analüüsib Piret SG tekstides esinevaid naisi ja tõlgendab neid vastavalt tänapäevasele sotsiaalsele olukorrale ja tavadele. Naisküsimust avatakse bakalaureusetöös feministliku kirjanduskriitika abil, ...
 • Pimedate teatrist meelteteatrini 

  Palmiste, Paula (Tartu Ülikool, 2018)
  Töös uuritakse, miks on pimedate teater sotsiaalses kontekstis oluline ja milline on pimedate teatri lavastusprotsess. Ühtlasi seostatakse vaegnägijate teatris kehtivad printsiibid meelteteatri esteetikaga, analüüsides ...
 • Sugu ja rituaal Renate Keerdi füüsilises teatris 

  Kama, Põim (Tartu Ülikool, 2018)
  Bakalaureusetöös analüüsitakse kaasaegse füüsilise teatri lavastaja Renate Keerdi loomingut sookäsitluse ja rituaalsuse aspektist. Töö üheks eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida soolisuse kujutamist ning rituaalsuse ...
 • Dokumentaalteater Eestis lavastuse "45 339 km2 raba" näitel 

  Sulu, Regina (Tartu Ülikool, 2017)
  Käesoleva bakalaureusetöö keskmes on dokumentaallavastus “45 339 km2 raba”, mis sündis lavastaja Laura Metsa ning dramaturg Andra Teede koostöös. Lavastus esietendus 21. novembril 2015 Endla teatri Küünis ning keskendub ...
 • Ooperi kajastamine ajakirjas Teater. Muusika. Kino aastatel 2015-2016 

  Maksim, Marie-Katharine (Tartu Ülikool, 2017)
  Bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade ooperižanri kajastamisest trükimeedias, võttes aluseks ajakirja Teater. Muusika. Kino 2015. ja 2016. aasta väljaanded. Kuuväljaanne võimaldab teemade ja sündmuste põhjalikumat ...
 • 2013. aasta algupärased laste- ja noortenäidendid 

  Lundre, Madis (Tartu Ülikool, 2017)
  Käesoleva töö üks eesmärk on luua varasemate kirjanduslooliste käsitluste põhjal kronoloogiline ülevaade eesti laste- ja noortenäidendist eri perioodidel. Teine eesmärk on analüüsida 2013. aastal kirjutatud laste- ja ...

View more