Show simple item record

dc.contributor.authorMihkels, Krista
dc.date.accessioned2013-02-15T12:11:29Z
dc.date.available2013-02-15T12:11:29Z
dc.date.issued2013-02-15
dc.identifier.isbn978–9949–32–227–5 (trükis)
dc.identifier.isbn978–9949–32–228–2 (PDF)
dc.identifier.issn1406–5657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/29189
dc.description.abstractVäitekiri „Keel, keha ja kaardikepp: õpetaja algatatud parandussekventside multimodaalne analüüs” 1) annab ülevaate verbaalsetest konstruktsioonidest ja žestidest, millega õpetaja eesti algkoolitundides paranduse algatab ja/või läbi viib; 2) demonstreerib, kuidas õpetaja kasutab paranduse algatamisel ja parandamisel sõnu, kehaasendit, žeste, pilku ja suhtlussituatsiooni seisukohalt olulisi esemeid koostöös; ning analüüsib, missugune on õpetaja mitteverbaalse käitumise ülesanne kogu parandusprotsessi jooksul, alates paranduse algatamisest kuni probleemile sobiva lahenduse leidmiseni. Uurimuse metodoloogiliseks lähtekohaks on vestlusanalüüs, suhtluslingvistika ja suhtluse multimodaalne uurimine. Analüüsi aluseks on üksteist 2006. aasta sügisel ja 2007. aasta kevadel videosalvestatud ja litereeritud 1., 2. ja 4. klassi tundi (kokku u 440 min). Väitekiri näitab, et žestikuleerimine ja mitteverbaalse suhtlusmodaalsuse kasutamine laiemalt muudab nähtavaks mitmest eri inimese kõnevoorust koosnevate üksuste ülesehituse, suhtluse sekventsiaalse struktuuri.et
dc.description.abstractThe PhD thesis „Language, Body and the Pointer: A Multimodal Analysis of Teacher-Initiated Repair Sequences” studies teacher-initiated repair sequences in Estonian elementary classroom interaction. The dissertation 1) gives an overview of the verbal and non-verbal techniques that the teacher uses to initiate the repair; 2) analyses the interrelations between linguistic form and nonverbal modalities (gaze, gesture, posture, the use of material artefacts) during the teacher-initiated repair sequences, from the moment the trouble-source is uttered to the completion of the successful repair. The principal theoretical and methodological frameworks of the present study are conversation analysis and interactional linguistics, intertwined with a multimodal approach to social interaction. The research is based on a corpus of video recordings of 1–4 grade lessons of Estonian and Mathematics (11 lessons, 440 min in total) delivered at schools in Estonia and on the transcripts of those tapes. The multimodal analysis of teacher-initiated repair sequences demonstrated that gesticulation may in various ways make visible the sequence organisation of multiple turns.en
dc.language.isoetet
dc.relation.ispartofseriesDissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis;16
dc.subjectvestlusanalüüset
dc.subjectalgkooli õpetajadet
dc.subjectõpetamise metoodikaet
dc.subjectsuuline kommunikatsioonet
dc.subjectmitteverbaalne kommunikatsioonet
dc.subjectinteraktsioon (sotsiol.)et
dc.subjectEestiet
dc.subjectconversational analysisen
dc.subjectprimary education teachersen
dc.subjectdidacticsen
dc.subjectoral communicationen
dc.subjectnonverbal communicationen
dc.subjectsocial interactionen
dc.subjectEstoniaen
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDen
dc.subject.otherdissertationen
dc.subject.otherväitekiriet
dc.titleKeel, keha ja kaardikepp: õpetaja algatatud parandussekventside multimodaalne analüüset
dc.title.alternativeLanguage, Body and the Pointer: A Multimodal Analysis of Teacher-Initiated Repair Sequencesen
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record