Recent Submissions

 • The asymptotic distribution of the sample correlation coefficient 

  Rõkunova, Olga (Tartu Ülikool, 1997)
 • Stabiilsete jaotuste parameetrite hindamine : magistritöö 

  Krutto, Annika (Tartu Ülikool, 2003)
 • Lie algebroidid 

  Org, Riina (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas magistritöös defineeritakse Lie algebroid ja tuuakse ka mõned näited. Enne Lie algebroidide mõiste andmist defineerime muutkonna ja räägime mitmemuutuja funktsiooni diferentseeruvusest. Edasises defineeritakse ...
 • Elastse tala staatika ja dünaamika 

  Lenbaum, Artur (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Töö esimeses peatükis defineeritakse siirde ja deformatsiooni mõisted ning tuuakse sisse üldistatud jõud. Samas tuletatakse ka diferentsiaalvõrrandid, mida peavad rahuldama üldistatud jõud. Teises peatükis ...
 • Normi säilitavate jätkude ühesus 

  Viil, Tauri (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Magistritöös tõestatakse omnibuss-teoreem, mis annab uusi samaväärseid tingimusi Banachi ruumi kinnise alamruumi totaalseks sileduseks. Samuti vaadeldakse normeeritud ruumide ranget kumerust ja siledust ning esitatakse ...
 • Laplace’i teisenduse kasutamine diferentsiaalvõrrandite lahendamisel 

  Laanemaa, Anna Marita (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Olgu funktsioon f määratud poollõigus [0, ∞). Funktsiooni f Laplace’i teisenduseks nimetatakse integraalteisendust kujul F (s) = Z ∞ 0 e −st f (t) dt. (1) Parameeter s on üldiselt kompleksarv, kuid käesolevas töös ...
 • n-Lie superalgebrad 

  Lätt, Priit (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas magistritöös tuletame meelde mõned Lie algebrate teooria põhitõed ja vaatame selle klassikalise struktuuri üldistusi. Filippov konstrueeris artiklis [7] n-Lie algebra, kus binaarne kommutaator on asendatud ...
 • Diferentsiaalgeomeetria meetodite rakendused dünaamiliste süsteemide uurimisel 

  Ojaots, Margit (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolev magistritöö põhineb J-M. Ginoux monograafias Differential Geometry Applied to Dynamical Systems [4] kirjeldatud ja artiklites [Diferential geometry and mechanics: Applications to Chaotic Dynamical Systems [5], ...
 • Diameter 2 properties 

  Langemets, Johann (Tartu Ülikool, 2015-05-19)
  The thesis consists of a preliminary part and a main part, which has been organized as follows. Chapter 1 contains an introduction, where we explain our motivation and the goal of the thesis, and present a brief overview ...
 • Radon-Nikodymi omadus 

  Martsinkevitš, Julia (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Magistritöös kirjutatakse lahti mõned klassikalised baastulemused Radon–Nikodými omadusega Banachi ruumide kohta. Töös on käsitletud Radon– Nikodými omaduse samaväärsust pidevate lineaarsete operaatorite (Rieszi ...
 • Lipschitzi kujutused ja M-ideaalid 

  Niglas, Heiki (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Käesolevas magistritöös näidatakse üksikasjalikult, kuidas Nigel J. Kaltoni artiklis [K2, Theorem 6.6] tõestatud teoreemist järeldub positiivne lahendus Dirk Werneri and Heiko Berningeri poolt artiklis [BW] uuritud ...
 • Nihutatud mitmemõõtmeline asümmeetriline Laplace’i jaotus 

  Kilgi, Helle (Tartu Ülikool, 2007)
 • Morfismidest kokorrutiste vahel järjestatud ja additiivsel juhul 

  Reimaa, Ülo (Tartu Ülikool, 2013)
  In mathematics morphisms between various structures are often studied. In particular, the endomorphisms of a structure can be of interest. The collection of endomorphisms of a given structure is a monoid. Studing that ...
 • Operaatorideaalid ning genereerivate hulkade ja genereerivate jadade süsteemid 

  Lillemets, Rauni (Tartu Ülikool, 2013)
  This master thesis aims to study the notions of operator ideals, generating systems of sets and generating systems of sequences and connections between them. The master thesis consists of seven chapters. In the first ...
 • Algebraliste võrrandite lahenduvus radikaalides 

  Paas, Raido (Tartu Ülikool, 2013)
  In the thesis we studied the problem of solving the algebraic equations by radicals { a problem which has interested mathematicians for centuries. In particular we studied the group theory and the eld theory which ...