Show simple item record

dc.contributor.advisorLoik, Ramon, juhendaja
dc.contributor.advisorTõnnisson, Kristiina, juhendaja
dc.contributor.authorJaani-Vihalem, Ketlin
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Euroopa kolledžet
dc.date.accessioned2013-05-31T08:21:30Z
dc.date.available2013-05-31T08:21:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/30438
dc.description.abstractKäesoleva magistritöö eesmärgiks on EL vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise ameti (lühendatult: IT-agentuur) loomise näitel hinnata Eesti EL justiits- ja siseküsimuste otsustusprotsessis tulemusliku osalemise põhitegureid. Magistritöö aktuaalsus seisneb vajaduses teaduspõhiselt selgitada, mida saaks Eesti väikeriigina arvestada EL otsustusprotsessis tulemuslikuks osalemiseks. Uurimistöö põhimeetodina on kasutatud selgitavat juhtumiuuringut, mille läbiviimisel on toetutud ekspertintervjuudele ning kirjalikult dokumenteeritud allikmaterjalidele. Eesti tulemuslikkuse IT-agentuuri loomise protsessis määrasid mitmed tegurid – oskus prioriteete seada ja neid eesmärgipäraselt kasutada, protsessis osalenud ametnike professionaalsus ja valdkondlik kompetents, läbirääkimisstrateegiate õige kasutamine. Samuti tegevustatud riiklik tahe agentuuri asukohamaaks saada, õige ajaraamistik ning Eesti pakkumise atraktiivne sisu. Eesti tulemuslikkust EL otsustusprotsessis osalemisel tuleks teiste näidete ja võrdluste kaudu edasi uurida, loomaks nn parimate praktikate kogumik, millele saaks edaspidi sarnastes olukordades toetuda.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikooli Euroopa kolledžet
dc.subjectEuroopa Liitet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherväikeriigidet
dc.subject.otherhuvidet
dc.subject.otherjustiits- ja siseasjadet
dc.subject.otherinfotehnoloogia juhtimineet
dc.subject.othertöökorralduset
dc.subject.otherotsustamineet
dc.subject.othertegevusuuringet
dc.subject.othertulemuslikkuset
dc.subject.otherEestiet
dc.titleEesti tulemuslikkuse põhitegurid EL otsustusprotsessiset
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record