Show simple item record

dc.contributor.advisorKoit, Mareet
dc.contributor.authorKäbin, Tiitet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Arvutiteaduse instituutet
dc.date.accessioned2013-09-06T11:07:44Z
dc.date.available2013-09-06T11:07:44Z
dc.date.issued2011et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/32776
dc.description.abstractVõlur Ozi tehnikat kasutades on eestikeelseid dialooge kogutud seni ainult 95, mida on liiga vähe selleks, et saaks teha järeldusi dialoogide struktuuri ja kasutatud keele kohta. Seetõttu on takistatud ka antud teemal uurimuste tegemine. Käesolevas töös loodud rakendus võimaldab mugavalt ja lihtsasti uusi dialooge koguda, mis peaks antud valdkonda Eestis elavdama. Rakendusel on kaht tüüpi kasutajaid, kes esindavad ühte rolli kahest võimalikust. Kuna need rollid on vägagi erinevad ja rakendus peab pakkuma tuge mõlemale, on loodud kaks erinevat kasutajaliidest: kasutajapoolne liides ja Võlur Ozi liides. Liidesed mõneti küll kattuvad, aga pakuvad lisafunktsionaalsust lähtuvalt kasutaja rollist. Mõlemad liidesed koosnevad omakorda moodulitest, millest igaühel on oma väga erinevad ülesanded. Kahe liidese ühenduspunktiks on andmebaas, s.t. kõik tegevused, mis liidestes tehakse, salvestatakse andmebaasi ja kogu vajalik info liideste tööks saadakse andmebaasist. Andmete edastuseks ja vastuvõtuks kasutatakse tehnoloogiat AJAX, et vältida lehe pidevat uuesti laadimist. Kuna loodud rakendus sisaldab mitmeid tehnilisi uuendusi võrreldes seni kasutatud Võlur Ozi liidestega, nagu näiteks valmis ja poolvalmis vastused, Ozi silm ning teema valik ja haldamine, siis see muudab süsteemi kasutamise mugavamaks ja kasutajasõbralikumaks. Rakenduse edasiarenduse võimalusteks on helisalvestamise ja mahamängimise lisamine ning kasutaja veebikaamera pildi lindistus. Samuti on üheks edasiarenduse võimaluseks Võlur Ozi sisestatud tekstide õigekirjareeglitele vastavuse kontrollimine, vähendamaks võimalust, et kasutaja tunneks ära teise inimese sekkumise vestlusesse.et
dc.description.abstractUsing the wizard-of-Oz technology, only 95 dialogues in the Estonian language have been accumulated so far; which is obviously too small a number to make any conclusions on the structure of the dialogues and the use of language. This is why research in this field has also been complicated. The application the current study represents allows gathering new dialogues with comfort and ease, which should enliven the sphere in question in Estonia. The application is meant for two types of users who would play one of the two possible roles. As these roles are rather different and the application is to support both, two different user interfaces have been created: the user-end interface and the Wizard-of-Oz interface. The interfaces do overlap to a certain extent but offer additional functionalities depending on the role of the user. In their turn, both interfaces consist of modules, each fulfilling a separate task, and the latter vary considerably. The connection point of the two interfaces is the database, i.e., all the actions that are performed with the use of the interfaces are saved in the database, and all the information for the functioning of the interfaces is obtained from the database. To transfer and receive the data while preventing the page from reloading all the time, the AJAX technology is employed. As the created application contains such numerous technological innovations, as, for example, complete and semi-complete answers, the Eye of Oz and its selection and administration, the system is more comfortable and user-friendly in comparison to the system used before; which, it its turn, is supposed to revive the interest in the use of the given system. The opportunities for the further development of the system include voice recording and playback as well as recording the web-camera image of the user. Another opportunity for further development is the complete proofreading of the texts entered into the Wizard-of-Oz to check their compliance to rules in order do minimize the probability of the user recognizing the interference of other people in the conversation.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.otherinformaatikaet
dc.subject.otherinfotehnoloogiaet
dc.subject.otherinformaticsen
dc.subject.otherinfotechnologyen
dc.titleEestikeelsete dialoogide kogumise veebirakenduset
dc.title.alternativeEstonian dialogues capture web applicationet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record