Show simple item record

dc.contributor.advisorKaalep, Heiki-Jaanet
dc.contributor.authorViiklaid, Siimet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Arvutiteaduse instituutet
dc.date.accessioned2013-09-06T11:07:47Z
dc.date.available2013-09-06T11:07:47Z
dc.date.issued2011et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/32790
dc.description.abstractTBX (TermBase eXchange) on XML-põhine standard terminoloogilise informatsiooni vahendamiseks erinevate arvutikeskkondade vahel. Töö eesmärkideks oli teisendada algselt TeX formaadis olev „Histoloogiasõnastik” TBX standardi spetsifikatsioonile vastavaks XML dokumendiks ning tekitada sõnastiku sissekannete vahele ristviited. TBX formaat lubab sõnastikku lihtsasti teisendada erinevatesse esitusvormidesse, ristviited teevad sõnastiku kasutamise lõppkasutajale mugavamaks. TBX dokument on terminibaas ehk terminoloogiline andmebaas. Terminibaas peaks olema kavandatud teatud mudeli järgi, mis lubab selle teisendamist erinevatesse formaatidesse ja hoiab ära terminibaasi haldamisega seotud probleeme. "Histoloogiasõnastik" peegeldab seda mudelit ja sobib seega TBX formaati teisendamiseks. Sõnastiku algandmed on TeX formaadis ning sissekandeid on neljas erinevas keeles: eesti, inglise, saksa ja vene keeles, lisaks ladinakeelsed mõisted. Algandmete ülesehitus on küllaltki lihtne kuid teisenduse tegid keeruliseks suur hulk sissekannete variatsioone ja erandeid. Teisenduseks valiti evolutsioonilise prototüüpimise metoodika. See tähendab, et alguses valmis töötav, kuid puuduliku funktsionaalsusega rakendus, mida vastavalt uutele leitud vajadustele edasi arendati. Teisendus hõlmas endas nelja erinevat etappi: * Vajaliku informatsiooni sõelumine algandmetest, väljundiks lihtne XML dokument * Ristviidete leidmine ja lõpptulemuse genereerimine, väljundiks TBX dokument * Lõpptulemuse esitamine inimesele kergestiloetaval HTML kujul, et märgata tegemata jäänud nüansse * Vigade ja erandite parandamine algandmetes Teisenduse lõpptulem on TBX spetsifikatsioonile vastav XML dokument. Seda kasutatakse "Histoloogiasõnastiku" avaldamisel Keeleveebi portaalis.et
dc.description.abstractTBX (TermBase eXchange) is an XML-based standard for representing and exchanging terminological data in various computer environments. The objective of this thesis is to convert ‘Histoloogiasõnastik’ (dictionary of histology, created by Ülo Hussar) to a valid TBX document. TBX format allows easier ways for transforming terminological data to various representation forms, an HTML glossary for instance. Another objective of the thesis was to generate cross-references between entries of the ‘Histoloogiasõnastik’, which would make using the dictionary more convenient for the end-user. TBX document is a termbase (terminological database). Termbase should be designed according to a particular model that allows converting it to different formats and prevents systematic errors during the creation of the database. ‘Histoloogiasõnastik’ reflects this model therefore making it possible to convert it to TBX. The original data are in TeX format, entries being rather simple in their structure but containing a lot of different variations and exceptions. The methodology used for the conversion was cyclic in its nature, consisting of four main stages: • parsing original files of the dictionary, outputting an XML representation of the data • finding cross-references and forming the TBX structure, outputting the end product of the conversion • transforming the TBX document to an HTML document, allowing easy inspection of the end result to detect errors and overlooked exceptions in the original data • correcting mistakes of the conversion process and eliminating exceptions in the original data The end result of the conversion is an XML document that is in accordance with the TBX specification and satisfies the main principles of a termbase design. The converted dictionary will be published in Keeleveeb, a portal that along with different linguistic resources also features other technical dictionaries similar to ‘Histoloogiasõnastik’.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.otherinformaatikaet
dc.subject.otherinfotehnoloogiaet
dc.subject.otherinformaticsen
dc.subject.otherinfotechnologyen
dc.title"Histoloogiasõnastiku" teisendamine TBX kujuleet
dc.title.alternativeThe conversion of ‘Histoloogiasõnastik’ to TBXet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record