Show simple item record

dc.contributor.advisorKiho, Jüriet
dc.contributor.advisorLeping, Vambolaet
dc.contributor.authorKruus, Kaarelet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Arvutiteaduse instituutet
dc.date.accessioned2013-09-06T11:07:48Z
dc.date.available2013-09-06T11:07:48Z
dc.date.issued2012et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/32794
dc.description.abstractUurimuse põhieesmärgiks on anda lugejale ülevaade nootide (noodilehtede) ettevalmistamist ja muusika esitamist toetavatest tarkvarapakettidest ning tutvustada olulisemaid aspekte, mis on seotud nende rakendamisega muusikavallas. Üksikasjaliku ülevaate esitab töö tulemusena valminud veebisõelmete andmebaas koos seda esitava veebirakendusega, mis sisaldab nimetatud tarkvarapakette iseloomustavaid kirjeid. Töö tekstiline osa, st dokument, kirjeldab kokkuvõtlikult olulisemaid aspekte koos mõningate tarkvaraliste näidetega. Osutub, et kõige rohkem leidub internetis noodigraafika töötlemise ning diginoodiks teisendamise vahendeid – vastavalt 98 ja 13 rakendust. Nende valdkondadega seotud töö jaotistes sätestatakse erinevad kriteeriumid, mida nimetatud rakenduste andmebaasi kandmisel arvesse võeti, aga ka meetodeid ja probleeme, millega vastavate rakenduste kasutamisel arvestada tuleks. Uurimust alustades oli üks esmaseid eesmärke koguda võimalikult palju informatsiooni intelligentsete muusikaseadmete, eelkõige elektroonilis-intelligentsete noodipultide kohta. Paraku leidub just nimelt selles valdkonnas kõige vähem vahendeid – kokku vaid 4 rakendust, millest reaalselt kasutatav on vaid üks. Töös kirjeldatakse rakenduste võimalikke omavahelisi võrdlusmomente, analüüsitakse vaadeldava valdkonna nüansse ning tutvustatakse arenguperspektiive. Informatiivsuse huvides on esitletud aga ka tarkvarakomponente ja -pakette (sh raamistikke), mis kaudselt toetavad nootide (noodilehtede) ettevalmistamist ning muusika esitamist – kokku 55 kirjet. Lisaks kirjeldatakse muusikaõpet toetavaid vahendeid. Nendest on andmebaasi kantud kokku 14 rakendust. Antakse põgus ülevaade olemasolevatest huvitavamatest noodikogudest ning nende kasutamisvõimalustest; andmebaasi lisatud vastavalt 13 kirjet. Tutvustatakse aga ka uurimuse kontekstiga seotud bibliograafiat ning ühte tuntumat konverentsiseeriat (ISMIR), mille raames on paljud publikatsioonid valminud. Publikatsioonide loetelu on samuti lisatud töö käigus valminud andmebaasi – kokku 113 kirjet. Arvestades, et pakettide kasutajaliidesed on reeglina ingliskeelsed, on koostatud vastav inglise-eesti terminisõnastik.et
dc.description.abstractThe main purpose of this thesis is to give an overview of the existing software packages and tools, oriented towards the simplification of musicians everyday work. Since the field is quite extensive, only a subset of the available software has been taken into account – mainly programs designed to support preparing and interpreting sheet music. The thesis is divided into two major components – a database (appended on a CD), which contains all the information about the collected data (software, hardware, related bibliography, etc) and the document itself, where the criterions for comparing the software packages are listed and explained together with some illustrative examples. The first two chapters of the document are dedicated to the ways of generating sheet music – describing and comparing the different software tools for displaying and editing sheet music using note graphics software. Also, an overview of intelligent music stands, which is still an underdeveloped branch in this field, is given. The third chapter of the document describes aspects of using music software as a learning intent complemented with some examples of a freeware program. Additionally, a slight overview of digital (sheet)music archives together with some interesting examples is given in the fourth chapter. Also, the field-specific bibliography (comprising years 1989-2012) is presented in the fifth chapter. In consideration of the fact that almost all user interfaces of the software packages use English language, an illustrated English-Estonian dictionary of relevant terms is appended. The database contains 184 entries of topic-related software packages – 4 intelligent music stand applications, 13 digital sheet music converter applications, 98 score editors, 14 study assistant applications and 55 miscellaneous applications; 13 digital note archives and 113 publications.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.otherinformaatikaet
dc.subject.otherinfotehnoloogiaet
dc.subject.otherinformaticsen
dc.subject.otherinfotechnologyen
dc.titleInfotehnoloogilised aspektid muusikavallas. Ülevaadeet
dc.title.alternativeInformation technological aspects in the field of music. Overviewet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record